Компютрите и малките ученици

Woman with kids at the computer Уважаеми гости на страница  Първи А във Facebook и блог ,,Първи А”,
Може би забелязвате, че често тук помествам игри с учебно съдържание .
Да, но не мислете, че тези игри най-добре ще подпомогнат ученето и учебните затруднения на децата. Задачата на тези игри е да покажат на децата, че ако нямат учебни знания, получени от ученото в училище- не биха могли да играят .
Най-сериозни знания децата получават в училище, в учебните часове и заучаването на поместеното в учебниците.
Не е правилно разбирането, че компютрите учат…
Те правят наученото по-нагледно, по-ясно, по-забавно… Те могат да дадат допълнително и бързо друга някаква информация… Да открият пред децата други светове…
Formacao_DocentesИзползването на компютри в ранна детска възраст не е полезно, още повече в началното училище, където децата трябва много да четат, да пишат, да разказват… да мислят, да помнят… да се научат да работят с учебници, помагала и книги… Да се научат да организират, планират и подреждат учебната си работа… Да имат ред …/Самата аз вече пиша ръкописно твърде грозно… Досещате ли се защо?/
Погрешно е мисленето, че в Западния свят всичко в училище се прави с компютри…
В подкрепа на моите думи Ви предлагам да видите видео от учебен час в начално училище в САЩ…..Обърнете внимание с какви технически средства учителката подпомага своята работа… Вижте обстановката, организацията на работа на децата…
За мен беше интересно…
Мисля, че и за Вас ще е любопитно….

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+