,,За” и ,,против” помощта с разпределенията

В последните месеци много се писа в нета за учителските предметни разпределения.
Нададе се всеобщ вой от безмислието на 9 графи в тяхната таблица.%d1%81%d0%bf%d0%be%d0%b4
Сега пък се правят разпределения за работата в часовете от проекта ,,Твоят час”.
Честичко имаше молби за помощ и съдействие.
Какво е тематичното разпределение по учебен предмет?
То е разпределяне на темите, които ще бъдат разгледани в часовете по съответния предмет за учебната година.
По този начин учителят предварително поглежда учебното съдържание, определя времето през годината, когато то трябва да бъде преподавано. Планира самостоятелните работи и упражненията. Естествено, в хода на работата могат да настъпят промени, свързани с различни обстоятелства или усвояването на материла да изисква някакви корекции. Тогава преподавателят може да направи промени и да ги отбележи в своята работна програма.
Защо трябва да има разпределение?
1. Когато всеки учител е направил своя тематичен план,  при необходимост за преструктуриране през годината- то се прави бързо и лесно.
2. Ако се наложи учителят да води работа на дете по индивидуална подготовка- създаването на програмата за него също става бързо на базата на годишното тематично разпределение по предмета.

3. Ако има деца СОП – програмата за тях се основава на годишните теми от разпределението на учителя и също , базирано на основното учителско разпределение- става бързо.
Единствен проблем, но ,,не е болка за умиране” – както  казват бабите – е големият брой графи, защото много указания за работата по всяка тема има в книгите за учителя и се получва един вид препис на цяла книга,  но в стегнат, табличен вид, а и написно, както го изискват, не означава изпълнено, както е записано…
Категорична съм, че всяко разпределение трябва да се изготви   персонално от всеки учител и по-горе посочих причините. Така той облекчава своята  бъдеща допълнителна  работа, ако се наложи.
Аз съм твърдо ,,ЗА” споделяне на такива материали между колеги/ и изобщо за споделяне на всякакви практики / , защото:
1. Така се споделя опит.
2. Така се уеднаквява до известна степен работата на всички, които предават даден предмет. Има единодействие.
3. Така се дават много идеи и те са помощ, както за млади, така и за колеги с повече опит.
4. Така могат да бъдат коригирани грешки, които всички правим или са допуснати от неразбиране, неопитност, която винаги съществува, както и от недоглеждане. А какво лошо има в това- да си помагаме, ако единствената цел е да направим работата си в училище по-точна, по -интересна. Един от начините  е  този- да споделим своите планове за работа, да споделяме свои материали.
Особено полезни са тези споделяния за работата в групите за проекта ,,Твоя час”.
Определно това дава много идеи.
Не пренебрегвайте личната си работа по своите годишни тематични разпределния!
Така сте наясно със себе си, знаете какво ще правите и какво трябва да постигнете.
Така облекчавате създаване на разпределения по други поводи -бързо и лесно, ако Ви се наложи.

Приятна работа!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+