Английски език

Една приятна игра.%d0%b0%d0%bd%d0%b37
Ще видите картина.
Ще видите изречение, което иска да каже какво се прави на картината, но не е завършено.
Вие поставете правилната дума от предложените, които ще видите.
Приятно занимание!

ръкаИгра

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+