Учителската отговорност- колко голяма е тя?

Когато децата са в училище- отговорността за тяхното здраве е на учителя, който е с тях.
Да, така е!stock-photo-9979047-impatient-little-girl-student-waiting-on-bench-for-her-parents
Като начален учител аз зная много добре тази своя отговорност. Съблюдавам изискванията към мен и все по-често си задавам различни ВЪПРОСИ:
Какъв е размерът на МОЯТА ОТГОВОРНОСТ?
КОЛКО ПРОДЪЛЖИТЕЛНА ВЪВ ВРЕМЕТО Е ТЯ?
Уважаеми колеги,
Случвало ли ви се е след последния учебен час повече от 30 минути да чакате родители да приберат децата си ?
Да търсите такива родители от личния или служебен телефон на училището?

Все повече виждам и чувствам, че учителската отговорност няма определена граница и няма определен във времето размер.

1. Малко са родителите, които се отнасят с разбиране, че извън времето за работа с детето им, което е регламентирано за учителя, те могат да ангажират педагога. А той- под страх от проблеми и заради децата не си тръгва от сградата до момента на поява на родителя, който все идва с огромно закъснение, за да прибере отрочето си.
Извинява се. ОК.  Има си оправдание- задръствания, задържане от шефа в работата, забравил колко часа има ученика му и  до колко часа детето е в училище… И продължава да закъснява.
,,Времето е пари “- казват хората.
Когато се наемат бавачки за деца- те получават заплащане за времето на престоя си при детето и носят пълната отговорност за неговото здраве и живот. Задължението пък на на другата страна е да заплати времето на престоя. В случай на удължаване на регламентираното по договора между страните време- се заплаща по друг начин- предварително определен от страните.
И така- ако аз съм тази детегледачка, ако моята отговорност във времето е определена … кой и как трябва да ми плати? / изключвам предположението, че самата аз може да съм ангажирана с още друга училищна дейност, свързана с други хора или пък съм насрочила лични ангажименти, след края на работния си ден или… и т.н./
А учителят? Ако той има дете в детска градина например и там други хора чакат това дете да си го приберат… Ами, ако в семейството на учителя има болен, който има час за важно обслужване, лекарства или среща с  лекар? Ами, ако този човек ходи на друга работа, за да допълва семейните си доходи и има точно определно време за начало на изработена надница?- ами, губи си я, а губи и ,,работицата”…
2. За всяко неправилно поведение на ученика по време на учебния ден в сградата носи безкрайна отговорност кой?- учителят. Детето  може да има отклонения и класният  да не знае  за това / както обикновено се прави- родителите премълчават проблема/. Детето може да е СОП с хиперактивност и агресивност и опасни прояви? Не искам да си представя какво може да се случи във всеки момент! А за  доказване на опасното поведение трябва да има констатирани случаи, които може да са само една проява, но с фатален за живота на друго дете край. Горкият учител- в такава ситуация става безплатно, безсрочно и наказателно абониран за всякакви обществени институции, защото детенцето СОП не подлежало на наказания.
Много бих искала да знам дали има такава практика и в развитите страни?
Колко бързо и при какви ситуации реагират техните институции, когато има прояви-опасни – на деца СОП.
А как се реагира, когато родителите нарушават работното време на учителя?
,,Времето е пари и ПАРИТЕ СА ВРЕМЕ “

Даскалът у нас няма пари, няма и време… следователно няма как да се защити сам, а и няма кой да го направи за него…

Така излиза!

,,Господ пази  пияните и лудите”- казва нашият изстрадал народец. Дали да се напия преди работния си ден- ха х х ах х , ха х а,….за да ме вземе под крилото си Повелителят на съдби…

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+