Български език

Тази игра е походяща за ученици,%d0%bf%d1%80%d0%be%d1%84
завършили 3 клас или четвъртокласници.
Много забавен е текстът и в неговото записване
не са допуснати правописни грешки.
Задачката е друга.
Прочетете внимателно. Мислете!
Забавно и интерсно е !

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+