Равносметка

Тази е седмицата на равносметка за това, което моите ученици са запомнили от изучаваното в 3и клас.
Напрвихме входните нива. Резултатите ми харесват.%d1%80%d0%b5%d0%b7%d1%83%d0%bb
Обръщам голямо внимание на тези самостоятелни работи. По тях следя развитието на учениците.
В класа има деца СОП, има деца, които имат сериозни затруднения и такива с много променливи резултати.
Тези входни нива ми дадоха изненадваща информация.
Много от децата, които през годината имаха затруднения са се справили много добре. При децата СОП резултатите  са изненадващо добри за техните възможност.
Отличниците не са дали резултати по техните сили . В крайна сметка общият успех на класа е много добър,
За входните нива аз не правя специална подготовка с учениците в клас.
От децата разбирам, че някои от тях сами са се упражнявали повече- може би и по настояване на техните родители.
С получените данни аз правя таблица за резултатите и я изпращам на родителите да видят кой как се е справил. Всяко дете има номер- произволно избран от мен, който знае само то и неговото семейство.
Така всеки родител вижда резултатите на всички номера и на своето дете спрямо всички останли,  като запазваме анонимност .
Тази традиция си я имаме само ние още от 1 клас. Родителите приеха това мое предложение и така вече 4 години, при пълно спазване на анонимност, която запази авторитета на всички деца в класа и те се чувстават напълно равнопоставени в класа. Това е заслуга на техните родители!!!  Даже вече всички чакат таблицата с резулататите от входните нива, които правихме сега-  в 4 клас.
Самите деца също се интерсува от своите оценки.
Тази таблица много помага на родители, чиито деца имат затруднения. Така те също могат да преценят каков се случва с техните деца и колко искат децата им да постигнат, защото когато учителят им съобщи, че детето има затруднение- самият родител трудно може да си представи колко е това затруднение. В такавва таблица всичко се вижда.
Вярно е, че децата се променят, че не винаги осмислят значението на показаните резултати и оценки, но така те виждат къде са се наредели в състезанието по учене, а децата обичат всякакви състезания. Първо е важна смелостта да участваш, а после са важни усилията , за да получиш желания  резултат!
А това е таблицата за резултати. Можете да я видите, ако Ви е запалила тази идея и искате  да я използвате.

ръкаТаблица-резултати

            Успешна работа!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+