7 видими черти на хората от бъдещето

Нашето общество много иска животът в държаваат да стане по-добър и по-интересен, а това се прави от хора, които са различни, защото те имат по-широк поглед върху света, много познания и интересни в различни области.%d1%80%d0%b0%d0%b7 Точно тези хора обаче обществото не разбира. Не се вслушва в техните идеи и дори ги изолира.Често ги обявява за ,,луди”. Така принуждава тези хора да  търсят начин да  реализират своите идеи другаде и стягат куфарите. Потеглят към страни, където тяхното ,,различно” се приема с отворени обятия. Предоставя им се поле за изява и те дават своя поглед към бъдещето на тези ,,приемни” страни.
Ние пък си оставаме тук и само дочуваме как някой от обявените за ,,луд” направил нещо велико някъде.
Така нашето общество си ,,живейка” и се чуди защо при нас нещата стоят на едно място или често имаме погрешни управленски решения.
Как да познаем различните. Някои психолози казват, че те имат няколко отличителни белези, които няма как да скрият от околните:
1. Креативност. Тя не се създава в училище,  където всички усвояват определни знания и след проведени изпити доказват доколко са усвоили материал. Различните са източник на идеи. Те са креативни хора.
2. Те са свободомислещи. Груповата работа е важна, но в нея се формират критерии на групата и според тях се оценява всичко извън тази група, а хората в нея са подчинени на общоприетото групово мнение. Различнитe не приемат напълно всички стандарти на групата и запазват своята лична преценка. Те са готови да се противопоставят на общоприетото мислене, ако груповата преценка не е точна.
3. Различните гледат в бъдещето.Те приемат всяка загуба като поука и знание, че за всеки проблем има повече от едно решение. Въпрос на гледна точка.
4. Тези хора знаят, че всичко се променя. Ако една истина е била важна днес, то утре тя може да се окаже, че е пълна лъжа. Тези хора гледат на всичко като на една вселена, в която всичко и всички са нейни елементи.
5. Те имат нестандартни идеи, защото гледат на всичко в далечна перспектива, докато обикновените хора преценяват събития само през призмата на това, което ги заобикаля и се случва с техния личен живот само.
6. Различните имат силата да се противопоставят на решенията на институциите, които изграждат нормите на обществото.
7. Това са хора, които се интересуват не само от развитието на обществото в бъдеще, но търсят познания за живота на хората от миналото и възприемат всичко ценно, открито от хората в онези времена.
С една дума- различните хора са мост между минало и бъдеще. Те изглеждат странни за обикновените граждани, но преди да ги обявите за луди, по-добре си помислете как бихте ги използвали, за да направят живота на обществото по-лесен, забавен и полезен за всички. Не е зле да си помислите Вие къде сте сред полето на живота ? Виждате ли нещо друго пред себе си, освен собствените си проблеми?
Вие различени ли  сте? Ако не и това е Вашето желано състояние, дайте път на тези, които искат да летят! Те не са опасни за Вас .

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+