Завистта разяжда само Вас

Или с други думи, завистта Ви подпомага всячески чуждия успех, както и напредване на обекта на завистта Ви по избрания от него път, към избраната цел.завсит2
Завистта е едно низше чувство, което най-често възниква към близки и познати хора, към хора от нашето обкръжение. Това е типичната завист.
Думата ,,завист” идва от славянския корен „видети“ – виждам, с представка „за“. Грубо казано – виждам зад.
Тълковният речник обяснява, че тази дума означава: чувство на лоша воля, омраза, злоба и ревност към някого, най-често равен на теб, но може и неравен, с когото се конкурираш или състезаваш и който е получил това, към което ти се стремиш, но още не си стигнал до него.
МЕХАНИЗЪМ НА ЗАВИСТТА
Чували сте израза за някого: ,,Той има лоши очи”.
Зад това се крие суеверен страх у хора, които са постигнали личен успех, да не бъдат обект на внимание от завистливи хора. Но тези страхове са неоснователни, те са суеверия, макар че имат определена разумна основа. Тя не може да повлияе зле на човек, към когото е насочена – точно обратното се получава в такива случаи.
А разумната основа се заключава в това, че „ти и аз сме едно“ – ако ближният е зле, и аз ще бъда зле. Колкото по-добре е ближният, толкова по-добре съм и аз. Всеки човек  знае това- подсъзнателно или напълно осъзнато. Ако ти ми завиждаш, ти, дори да си добре, ще станеш зле- и това зло неминуемо ще ми повлияе и на мен. Такава е скритата „схема на страха от лоши очи“. Но и тя не е всевалидна- защото всяка Душа, всеки Човек си има свой път и своето ниво на Духа. Не всички са на едно ниво, дори да живеят под един покрив. А повърхностната схема на този страх от лоши очи, е че когато някой със силна зла воля ми завиди, ме погледне невиждащо, то той ще ми отнеме силата и късмета и аз ще се срина, ще престана да напредвам в избраната посока. Тази повърхностна схема е напълно погрешна .
Бидейки низше чувство, завистта те сваля в низкото. Дори да си с висок дух, ако изпитваш завист, този твой дух ще се срине.
Един от неписаните закони на Духа е следният:
ПОДОБНОТО ПРИВЛИЧА ПОДОБНОзавист1
Когато изпитваш завист, т.е. злоба, лоши чувства, омраза – ти самият се превръщаш в това, което мислиш, което изпитваш (между двете няма разлика, просто въпрос на различни думи, но принципът е един). Изпитвайки, хранейки тези чувства, започваш да привличаш само подобни мисли, чувства, събития случки, хора – всичко!
Най-просто това може да се опише така:
Изпитваш завист към някого. Тази твоя мисъл е напълно целенасочена. Фокусирана стриктно и мощно върху съответния обект на твоята завист, върху съответния човек – тя започва да извлича от него подобни на себе си мисли, чувства, емоции. Човекът, обект на завист, дори не подозира, че насочената към него завист го чисти от всички зли и разрушителни мисли, чувства, емоции.
ПЪТЕКИТЕ НА ЗАВИСТТА
Затова не е никак странно, че например много ученици завиждат на отличниците на класа. И тези отличници стават все по-добри и все по-успяващи. Те не стават двойкари и пройдохи – а стават все по-добри и по-добри! Защото завистта на техните съученици изтегля от тях всичко лошо, което в даден момент проявено, би било спънка в тяхното учене.
Или например някой човек започва да развива печеливш бизнес- като преди това е бил редови наемник някъдеси, или дори неудачник. Доста от познатите на този човек- близки и далечни-ще започнат да му завиждат. Не всички, разбира се! И той, на фона на тази масова завист, продължава и продължава да успява! Това пак се обяснява с по-горе описания „механизъм на действие на завистта“.
И стигаме до условно наречения:
СКРИТ МЕХАНИЗЪМ НА ЗАВИСТТА
То не е, че горният е твърде открит- и той не се вижда с просто око. Но този е някак вторичен, затова условно го наричаме „скрит“. Ето в какво се изразява той:
Когато завиждаш, ти, изпитвайки низши чувства и емоции, хранейки низши мисли – сам себе си принизяваш. Завиждащият човек се превръща в ЗЕМЯ, в ОСНОВА. На тази основа стъпва този, комуто завиждат…
ЗАВИЖДАЩИЯТ ЧОВЕК СЕ ПРЕВРЪЩА В ТРАМПЛИН, ОТ КОЙТО ТОЗИ, КОМУТО СЕ ЗАВИЖДА, ОТСКАЧА ОЩЕ ПО-НАВИСОКО.
И да завършим с нещо по-приятно и прекрасно: има и много хора, които могат да се радват искрено на успехите и постиженията на своите ближни. Е, и при тях важи с пълна сила законът за подобното привлича подобно. Тези, които се радват на успехите на ближния, те пък успяват да изтеглят добрата карма от успяващия си познат. И започват и те да успяват. Те не стават трамплин за него, както стават завиждащите, но и не му вредят, защото пък правят света като цяло още по-щастливи успяващ – от това никой няма ущърб, напротив!
Е- не правете душата си трамплин! Заредете се с добри чувства и всичко около Вас ще стане по-добро!

/ по материали от масовия печат /

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+