Cowarobot R1

%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%be3Докато има  страни, в които хората едва преживяват, в други населението ползва продукти, сякаш дошли от друга галактика. На американсия пазар вече набира популярност  един продукт с името: ,,Cowarobot R1 “. Той е произведен от фирмата ,,Modobag”.
,.Cowarobot R1 ” на пръв поглед е обикновен куфар, удбен  за самолетни пътувания, но това е само на пръв поглед.
Този куфар има устройство, к%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%beоето го задвижва и той следва своя стопанин на една ръка разстояние. Има отделение на предната част за бърз достъп до преносим компютър и документи. Има много други устройства, необходими за съвременния човек…Най-ниската цена е от 1000  долара, а най-високата надхвърля 9 000 долара.
Това видео демонстрира възможностите на този куфар. Интересно е как учените са стигнали до иедята да създадат такова нещо!!!Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+