Английски език

Това е играта на павилион от Лунапарка.%d0%bf%d0%b0%d0%bb
Там Ви предлагат да проверите своите сили за познанията си за думите-
синоними и антоними.
Приятно забавление!
Гледайте внимателно, мислете бързо и реагирайте веднага! %d0%bf%d0%b0%d0%bb
ръкаДумите

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+