Американски колеж – София, се разраства

Американският колеж в София е училище, което се намира в квартал „Младост“ .

Американски колеж -София
Американски колеж – София

В момента 8те ремонтирани класически сгради се намират в парк, разположен на площ от 52 акра. Училището има общо 62 класни стаи, 4 компютърни лаборатории, 3 научни лаборатории, театрална зала с 435 места, концертна зала със 180 места, общежитие за ученици с 28 легла, закрита многофункционална спортна зала с надуваема конструкция на площ от 1276 квадратни метра, вътрешни спортни съоръжения, сред които стена за катерене, студио за танци, фитнес център, както и открити баскетболни кортове и спортни игрища. В Колежа днес петгодишното  обучение започва с едногодишно интензивно обучение по английски език, което включва всички учебни предмети. Почти всички завършили продължават образованието си в колежи и университети в България, САЩ и други страни. Колежът има  авторитетът, който е имал през 30-те години – на едно от най-престижните средни училища на Балканите, а възпитаниците му са приемани с ентусиазъм не само в български университети, но и в много университети в чужбина.
Обучението основно се извършва на английски език. Успешно завършилите пълния курс на обучение получват 2 дипломи – българска и американска, а чуждестранните ученици, завършили колежа вземат американска диплома и IB диплома.
Програмата IB е въведена за чуждестранните ученици от 11. и 12. клас. Това е световно призната с високото си академично ниво международна програма. Дипломата по IBO дава на чуждестранните ученици голямо предимство при кандидатстването им във висшите училища по цял свят.
Американският колеж води началото си от училище за момчета, основано от американски мисионери в Пловдив през учебната 1860 – 1861 година. Същите тези мисионери, под ръководството на д-р Джеймс Франклин Кларк – Старши, 3 години по-късно основават и училище за момичета в Стара Загора. През 1871 година двете училища се преместват в Самоков, където подготвят близо 50 години високообразовани млади хора.
След Първата световна война училищата в Самоков са затворени. През 1926 г. се взема решение те да преминат под ръководството на нова организация – „Американски училища – София“. Нейната единствената цел е да осигури образование за българските младежи и затова се съгласява да слее двете училища и да построи ново на вече подбрано място в землището на село Симеоново. Училището отново се възражда и в него преподават много чуздестарнни учители , но началото на Втората световна война част от тях напускат училщето и страната ни,  тъй като България обявява война на САЩ. Правителството моли останалите американски преподаватели да продължат работата си в колежаи и  те остават, но нациските власти по-късно изсикват от тях да напуснат страната и те изоставят колежа. През 1947 година целият район на колежа, материалите и библиотечният фонд са конфискувани от българското правителство. Материалите са дадени на Министерството на образованието, а книгите от библиотеката са разпръснати (някои са все още в Народната библиотека, а други бяха върнати на колежа от библиотеката на Рилския манастир). Районът на колежа става щаб на българската милиция, която се помещава в някои от сградите и построява нови.
Едва в наши дни- през 1992 година след продължително настояване на бивши възпитаници, на американския посланик в София и на водачи на първото българско правителство, фондацията „Американски училища – София“ изпраща д-р Роджър Уитакър в София, за да отвори отново колежа. Той пристига без учители, без да има училищни сгради, без учебници и други учебни материали и без ученици.
Когато д-р Уитакър обявява, че през есента колежът ще приеме 50 момичета и 50 момчета, които постигнат най-високите резултати на приемния изпит, близо 3 000 младежи се записват за изпита. Той наема няколко учители и административен персонал и през септември 1992 г. колежът отново отваря врати, 50 години след напускането на американските учители. Д-р Уитакър получава достъп до една сграда в района едва шест седмици преди началото на учебната година. Новият колектив, заедно с бивши възпитаници и приятели на колежа, прекарва това време в чистене и възстановяване на тази сграда. Досега колежът е получил от правителството повечето, но не всичките си сгради. Полицейската академия обитава голяма част от собствеността му.
От 1992 г. насам фондацията „Американски училища – София“ е похарчила повече от 2 000 000 долара за ремонт, учители и оборудване, а USAID (Американската асоциация за международно развитие) е осигурила повече от 2 500 000 долара за възстановяване на района и закупуване на учебници и други материали.
Целите на възстановения колеж са същите като целите му през 30-те години – да осигури на българските младежи възможно най-доброто образование, включително отлично овладяване на английски език, и да ги възпита в дух на висок морал и честност.
От възстановяването му насам в колежа са учили повече от 2 000 ученици. Понастоящем тук учат общо 702 ученици, от които 20 чуждестранни.
Таксата в Американският колеж в София през учебната 2016/2017 година е 6000 евро .
Също така има информация и за таксата за чуждестранните ученици и за български ученици, които идват от чуждестранни училища. Тя е бъде 17 500 евро. На сайта на Колежа е обявено: Такса за български ученици, кандидатстващи след 7. клас и приети след полагане на Приемен изпит 2015 – 6000 € Такса за български ученици, кандидатстващи след 8. и 9. клас и приети след полагане на приемен изпит – 6000 € Такса за чуждестранни ученици – 17 500 € Такса за български ученици, идващи от чуждестранни училища извън страната – 17 500 € В Американския колеж се предоставят пълни стипендии и финансова помощ, с които учебните такси могат да бъдат намалени. Учениците, които не са от София, имат възможност и да кандидатстват за намаляване на таксата и на разходите за настаняване в столицата. Средствата са предоставени от американски филантроп.
Преди няколко дни бе поставено началото на нов комплекс в Американския колеж. Д-р Роджър Уитакър, председател на Борда на настоятелите на Американския колеж в София, отбелязва: “Ние ще построим впечатляващ учебен комплекс. Но целта ни не е да печелим архитектурни награди. Нашата дейност се основава на разбирането, че пространството влияе на учението. То променя начина, по който учителите преподават и учениците учат. Има статистически значима връзка между естествената светлина, идваща от прозорец с гледка, и постиженията на учениците. Както Уинстън Чърчил е написал: “Ние оформяме своите сгради, след което те оформят нас.” “Гордеем се, че продължаваме традицията на онези предприемчиви и напредничави американци, които в началото на миналия век са осъзнали огромния потенциал на България и са създали Американския колеж. Досега в него са получили образованието си хиляди талантливи българи, с които тази страна може да се гордее. Радваме да продължим да допринасяме за успеха на поколения амбициозни българи. С доверие между хора, организации, партньори и държави могат да бъдат постигнати големи неща, като този проект, чието начало поставяме днес,“ казва Лин Дафт, председател на Борда на Фондация „Америка за България“ в речта пред всички гости на церемонията.
За първи път от 30-те години на миналия век насам на територията на колежа се осъществява подобен строителен проект. Неговата реализация се извършва благодарение на Фондация „Америка за България“, която предоставя близо 8.6 милиона долара или 80% от общата стойност на проекта. Останалата част от сумата е набрана с подкрепата на програмата ASHA (Американски училища и болници в чужбина) на Американската асоциация за международно развитие USAID и други частни и институционални дарители. След проведена многоетапна тръжна процедура за изпълнител на строителните дейности е избрана фирма „Геострой“ АД.

Диян Стаматов-з.м.МОН в Американски колеж -София
Диян Стаматов-з.м.МОН
в Американски колеж -София

Строителните дейности на територията на колежа ще продължат 14 месеца. Новият учебен комплекс ще има библиотека и медийна зала, зала за сценични изкуства и представления, учебни аудитории, трапезария, както и други съвременни помещения и оборудване и ще предоставя на учениците от колежа възможности за образователни, извънкласни и развлекателни дейности на световно ниво, адекватни на техните впечатляващи академични постижения в България и чужбина. Сред официалните гости са били : посланикът на САЩ в България, Н.Пр. Ерик Рубин, зам.-министърът на образованието и науката Диян Стаматов, зам.-министърът на вътрешните работи Цвятко Георгиев, зам.- кметът на София д-р Тодор Чобанов, членове на Борда на директорите на Фондация „Америка за България,“ изпълнителният директор на “Геострой” АД и представители на мениджмънта на група “Геотехмин,” членове на Борда на настоятелите на Американския колеж, преподаватели, партньори, приятели, много родители и всички ученици.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+