Твоят час

В училищата стартира програмата,,Твоят час”.%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%be
Тя ще даде възможност на ученици с обучителни учебни затруднения да бъдат подпомогнати от своите учители за по-добро спраяне с учебния материал.
Ученици със сериозни възможности по определени предмети също ще получат подкрепа за надграждане на своите умения и знания, а тези, които имат интереси в различни области на изкуството и фолклора – ще могат да посещават занимания, свързани с техните лични потребности.
Предимство на тази програма е, че всички ученици ще получават грижа, помощ и внимание от своите учители в сградата на своето училище. Така родителите ще бъдат по-свободни.
Заниманията са безплатни за семействата на желаещите ученици.
Самите преподаватели ще получат допълнително възнаграждение за този свой труд.
Училището също получава средства.
Трудност създава твърде сложното административно заявяване и стартиране на порцедурата ,,Твоят час”.
Друго затруднение се появява там, където в една сграда се помещават две училищата и заниманията по интереси на децата изискват сериозна организация на училищното ръководство, за да се осигурят условия за провеждането им.
Опитът по този въпрос доказва интерсът на учениците и ученето на училищната администрация да организират дейностите в своите сгради, въпреки натоварената училищна база.
За тази инициатива сред педагогическите среди има различни мнения доколко добра, полезна и платена е тя.
Особено внимание се обръща на възможността чрез проекта в училище да предлагат услугите си външни специалисти, които ,,ние българите традиционни предчувставме, че  ще бъдат от кръгове, близки до тези, които раздават средствата”. Така в един момент училището ще бъде изместено, а неговата база ще се ползва от външни фирми….нещо такова върви из училищните среди…
Аз не съм администратор и не мога да преценя колко са прави тези колеги и дали ,,предизвестените слухове” ще се окажат верни. Ще видим- времето ще  покаже какво точно ще се случи…
Всеки учител има право сам да прецени дали да се ангажира с такава дейност.
Аз лично подкрепям този проект, защото той дава възможност н
а учениците да се занимават с нещо извънкласно, което им харесва и не могат да си позволят платените частни клубове, а за учителите, които искат да работят и имат нужда от средства- е възможност да го направят./
не се хващайте за думата средства- разбирайте я според стандарта за учителски труд в БГ/

Аз имам намерение да се ввключа!- условията ме устройват…

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+