Мотивацията в клас

За да се свърши нещо -каквото и да било – е необходимо желание ! Ако искаме свършеното да бъде и  качествено- желанието трябва да гори от началото до края на поведението ни.%d0%bc%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%ba%d0%b8
Мотивацията за учене е много важна предпоставка за осъществяване на учебен процес, който да дава търсен резултат. С една дума, за да влезе човек в училище с  желание и да прави това, което се изисква и се очаква от него там, е важно да бъде предизвикано собственото му желание да учи, да се упражнява в извършването на различни дейности и то така, че когато излезе от училищния период, да е натрупал основни умения и знания, необходими за по-нататъшната му лична житейска реализация.
Желанието да се  учи започва да се изгражда в семейната среда.
После това се продължава от работата на учителя в клас.
Психолозите определят мотивацията като съзнателно поведение, за да се постигне предварително определен краен резултат- продукт.
В училище – мотивацията е това, което подтиква учениците да научат нещо, защото ще се наложи някога да го  използват.
В клас пред всички ученици се поставят еднакви задачи, но едни започват да ги правят с удоволствие, защото им харесва , %d0%bc%d0%be%d1%82%d0%b8%d0%b2а други- за да не им се карат . Те са тази част в класа, към която учителят трябва да насочи вниманието си, за да поддържа тяхната работа до получаване на краен резултата. Те са тези,  които нямат достатъчни силна  вътрешна мотивация и са тези, които после започват да получават ниски учебни резултати  и знанията и уменията им са твърде елементарни.
Когато започнах да чета литература по този въпрос : ,,Как да мотивирам несериозните си ученици, за да учат?” ,  открих няколко основни метода към които добавих и свои:
1. Създавам  подходяща учебна среда.
Това е самата обстановка в стаята- като се започне от добре подредени мебели, подходящи нагледни материали.
2. Поставям задачи, които да са по силите за изпълнение от по-голямата част ученици в класа.
3. Предизвикавам  детското любопитство чрез интересни факти от действителността.
4. Създавам  проблемна ситуация  като правя нарочно  нещо неправилно или записвам на дъската  нещо погрешно. Това особено силно работи , защото в такава ситуация и неучащите гледат как е сгрешила госпожата- а всички знаят,  че тя е авторитет.
5. Използвам разнообразни методи на работа. За тази цел съм улеснена от самите упражнения в учебниците и учебните тетрадки или от помагалата, които допълнително използвам. Лично мен в ученическите ми години ме уморяваше еднотипната работа в час. И сега съм така. Така са и всички ученици, които имат по-слаба концентрация и всички, които са дори  малко хиперактивни.
6. Игрови подход- особено полезен, ако учениците изпълняват роля на учител. Полезни са и всички видове игри и дейности, в които учениците трябва да използват знания и умения, усвоени от работата си в часовете или от  изпълняваната домашан работа.
7. Организиране на групова работа с ясно разпределени задачи между участниците и точна цел.
8. Постоянна обратна връзка, която да коригира, да показва недостатъците , а не, за  да назидава.
9. Хубаво е за всяка добре свършена работа да има и награда. За малките ученици – това е похвалата пред класа, пред родители.
10. Примери от действителността.Какво имам предвид?
В нашия град пристигат все повече семейства, подгонени от военния конфликт в Украйна. В учлището ни има вече много украински деца, които познават лицето на войната. От тази година и в моя клас има такова дете. Нейният разказ за ужаса на войната и как са се крили в мазето от бомбите, за разрушения им дом – даде урок по трудолюбие и мотивира сега много моите ученици, защото те разбраха, че тези неща се случват в наши дни , че те не са филм , който ще свърши. Целият клас сега знае , че сме щастливци, защото живеем в мирно време и имаме всичко, което е необходимо, за да се чувставаме добре.
Използването на различни начини в подходящи моменти, за да се предизвика детското трудолюбие,  помага на учителя да се върши  работа в клас. Това струва мнго усилия от страна на педагога и изисква истинско майсторство, за да се владее класа.  Това е възможно след достатъчно натрупан педагогически опит, усет и личното желание на педагога.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+