Новото в Просветата

За много колеги информацията, която заля училищата е трудна за разчитане и разбиране. Други- просто не искат да знят какво се случва, защото са решили да правят това, което им се нареди в училище.%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd
Точно на тези, които не обичат четенето, предлагам  тази презентацяи на колежката Тодорка Дорутова, която тя е създала и чрез нея много нагледно, обобщено и кратко е показала всичко, което се случи през летните месеци и сега вече трбва да бъде изпълнявано от всички в системата на образовнието.
Интересно представяне!
Аз благодаря за този споделен материал, защото това е труд , а всеки труд се заплаща
или ако не- дължи му се благодарност! Успешна година нова , колеги!

ръкаНовото- презентация

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+