Родителските срещи

Организирането на родителски срещи е задължение за учителите, а участието на всички родители е почти задължително.%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%81
Този контакт  е  необходим за решаване на въпроси, които се отнасят до всички ученици в класа, както и ако е  нужно да се чуе мнение на родтели или да се вземе решение от всички родители по важен за класа въпрос.
Всички лични проблеми си имат друго време за обсъждане и това е определния за всеки учител: Час за среща с родители.
В наши дни животът е твърде динамичен. Родителите, събрани в един клас са с различни социални възможности и интереси.  Ангажираността на почти всички е много голяма. Ето защо това са причини, които налагат на учителите да погледнат по нов начин към тези срещи.
1. Всеки родител трябва да бъде предварително информиран за провеждането на такава среща.
2. Желателно е учителят да запознае предварително родителите с въпросите, които ще бъдат обсъждани или документите, които ще се разглежат или ще бъдат поднесени за подпис  от родителите.
3. Родители, които не са имали възможност да присъстват, трябва да бъдат запознати с това, което са решили участниците в срещата.
Най-добрият начин за този ред на провеждане на родителски срещи е изполването на комуникацията, която позволява интернет.
Най- подходящо е учителят да разползга с имейлите на родителите, по които той ще изпраща информацията в тази връзка.
Не е вярно, че не всички ползват интернет. Ние, българите сме известни със своите интереси към него , а интеренет връзка може да се намери насвякъде.
Във времена на бързи комуникации- няма оправадние: ,,Аз нямам компютър”. Самите родители от класа, които нямат тези възможности, могат да помолят за услуга други- които знаят как да правят тази връзка. Друга възможност е родителите да потърсят връзка с телефона на учителя, когато предварително знаят, в кой период ще има родителски срещи, а това е ясно, защото те са заложени в плана за работа на учителя през годината.
Ако днес родител каже: ,, Нямам възможност за връзка с учителя” – ЗНАЧИ ЛЪЖЕ. Този родител просто няма отношение към работата на учителите, а за съжаление често той е и от хората, които имат най-големи претенции към поведението и професионализма на учителя,.
Родителските срещи не бива да са продължителни.
Те трябва да поднасят въпросите ясно и да се взема решения разумно и бързо.
Не е хубаво по време на разговор с родители, учителят да се отклонява в словесни излияния по други теми, особено лични или да повтаря многократно едно и също.
Родителите искат в такъв момент те и децата им да се центъра на внимание и да се чувства , че отношението на педагога към тях е подчертано.%d1%80%d0%be%d0%b43
Много колеги правят мултимедийни презентации , за да поднесат интересно проблемите, но понякога това отегчава родителите , защото вече са наситени с това, тъй като всички те прекарват време в интернет или добре работят с него.
Когато учителят отговаря на поставени случайни въпроси- той трябва да показва компетентност или ако няма информация, да обясни, че ще проучи въпроса и ще изпрати точен отговор.
И накрая- не забравяйте правилния дрескод! Той е първото, което виждат родителите и демонстира вашата позиция в този контакт.
Ако в класа всичко върви нормално и има съгалсуваност и разбирателство на родителите- тези масови училищни събирания губят смисъл.
Такива времена обаче у нас в училище още не са дошли. И това ще стане!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+