Съединение-131 години

На 6 септември 2016 година се навършват 131 години от Съединението на Княжество България с Източна Румелия.

България според Сан Стефано
България според Сан Стефано
България според Берлински конгрес
България според Берлински конгрес

Не са изминали много години от времето, когато Берлинският конгрес, събрал Великите сили: Великобритания, Австо-Унгария, Русия, Франция, Германия, Италия, за да определят подялбата на Османските владения от 1878 г. , прекрояват картата на новоосвободена България според предварителния договор между Руската империя и Османската империя от 3 март 1878 година. България е разделена на Княжество България и Източна Румелия.
Източна Румелия остава под автомната власт на Турция, а Княжество България е малка част от истинската територия на страната. Останалото в Румелия под османска власт българско население,  не се съглсява с новото си положение и веднага започва подготовка за обединяване с освободените българи. Създаден е  Българския таен централен революционен комитет в град Пловдив, който да ръководи работата с местното население и да осъществява координация с хората от Княжеството. За негов ръководител е избран  Захари Стоянов, който подкрепя идеята Съединението да стане под скиптъра на княз Александър Батенберг. Ролята на българския княз в този момент е много важна, защото ако той, в качеството си на лоялен васал на Османската империя, откаже да признае акта на Съединението, въпреки силната народна воля, начинанието губи смисъл и няма да постигне целта си- обединение.
На 6 септември 1885 г. в Пловдив навлизат отрядите на Чардафон Велики и майор Данаил Николаев. Арестуван е областният управител на Източна Румелия – Гаврил Кръстевич. Създадено е временно правителство, начело с д-р Георги Странски, което обявява присъединяването на Източна Румелия към Княжество България.
Два дни по-късно Батенберг с нарочен манифест утвърждава присъединяването на областта и приема да бъде титулуван занапред като княз на Северна и Южна България. Пристига в Пловдив и определя за свой помощник в Южна България д-р Странски.
След продължителна дипломатическа борба на Цариградската посланическа конференция, Съединението получава признание с подписването през 1886 г. на Българо-турска спогодба.балка

Денят е обявен за официален празник на страната с решение на Народното събрание от 18 февруари 1998 г.
Най-тържествено празникът се почита в град Пловдив- люлката на българския дух в годините след Освобождението от османско робство.

ЧЕСТИТ ПРАЗНИК!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+