4 инструмента за креативаност

Човекът с нестандартни идея е търсен от всеки, който иска да създаде нов продукт, защото в света на свръхпроизвидство печели този, който пръв направи  нов във всяко отношение продукт.  С една дума- търсят се креативни хора. Но колко са тези, родени с такива способности на ума и въображението?
Ето защо психолози и педагози изследват разлини възможности , за  да бъдат формирани у повече деца такова умение, да бъдат стимулирани към творчество във всяка своя дейност, а тези, които са дарени от природата с креативност- да бъдат подпомагани в усъвършенстването им.
Интересни са предложения на учените, някои от които могат да бъдат приложени и в работата с малки ученици. Сега само ще ги посоча , а в друг момент ще разкажа по-подробно за всеки от тях.шапките на Боно
I. ШЕСТТЕ ШАПКИ НА ДЕ БОНО . Едуард Де Боно приема, че човешкото познание и мислене е в няколко типа, подходи или насоки. Той смята, че от тези подходи повечето хора използват един или два и на тази основа, хората имат типичен начин на мислене, което ги ограничава. Предлага всеки проблем да бъде анализиран по 6 начина, за да бъде намерена нестандартена идея за неговото преодоляване,  а тези начини са определени от човешките типовете подход към проблемите. Всеки подход е шапка с определен цвят.
1. Бяла шапка (информация): Информация и известия/доклади;
2. Червена шапка (емоции): Интуиция, мнение и емоция;
3. Жълта шапка (полза): Ползи, позитивни аспекти;
4. Черна шапка (предпазливост): Критицизъм, негативни аспекти, достигане до решение чрез отричане отхвърляне на алтернативи;
5. Зелена шапка (творчество): Алтернативи, нови подходи и „всичко работи – всичко може да свърши работа”;
6. Синя шапка (мета мислене): Голямата картина, Шапката на кондуктора, Мета шапката, мислеща за мисленето, обхваща цялостния процес.кре6

II. СЪЗДАВАНЕ НА АЛТЕРНАТИВИ  . Хари Алдер предлага за достигане до креативно решение на проблем да бъдат поставени на обсъждане възможно много предложения.Така ще бъде открито най- нетрадиционното и най-полезното.креат
III. МЕТОДЪТ „КИПЛИНГ”. На мен ми допада като приложим за малки ученици. ТОЙ е  поставяне пред задача или проблен на важните думи:– какво, къде, кой, кога, как, защо и изказване на добри отговори. Този метод за стимулиране на креативност  е добре познат и на журналистите. Според учебниците по журналистика добрата новинарска статия е необходимо да отговаря на всичките шест въпроса.инфсрещу
IV. МИСЛОВНИ КАРТИ
Създадени в края на 60-те години на 20 век от Тони Бюзан, днес мисловните карти се използват от над 250 милиона човека по света – от най-младите до най-възрастните. Те са за всички, когато искат да използват огромния потенциал на мозъка си по-ефективно.
Мисловните карти са естествен графичен инструмент, който  дава възможност по креативен и организиран начин да бъдат изразени и представени  мисли и идеи. Мисловните карти могат да бъдат приложени във всеки един аспект от живота, където информация трябва да бъде представена ясно и интересно.
Основните елементи при изграждане на мисловните карти са картинки, цветове и ключови думи. С една дума-ИНФОГРАФИКИ.

В работата на всеки учител може да намери място някой отр тези инструменти или негови елементи, за да бъде предизвикан интересът на учениците и теянното продуктивно ,нестандартно мислене.

Методът на шапките, инфографиките…..Който си изберете. Важно е   да владеете добре неговата техника и да имате психологически усет, за да насочвате в добра посока идеите на своите възпитаници. Тези методи са приложими не само в областта на предметите от изкуството, където знаем,  че всяко въображение лети със своя скорост, но и във всички други учебни дисциплини.

Успешна година, колеги!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+