Инфографика. Видове

Brain size infographic21 век върви стремглаво напред към технологиите и тяхното приложение в живота, а хората са потопени в океан от информация и ако искат да живеят в своето време, трябва да следят този поток от новости. Това е много трудно и по тази причина се търсят начини, които така да представят дадена информация, че тя да бъде бързо и лесно разбрана  възможно от всеки.
Такъв инструмент се оказва ,,инфографиката” . Тя е визуално представяне на информация, данни или познания. Целта на инфографиката е да резюмира дълъг и невинаги хващащ окото текст в няколко картинки, които, освен че са атрактивни и интересни, помагат на читателя да усвои информацията качествено и дълготрайно.
Психолозите са доказали, че човешкият мозък възприема много по-ефективно визуалното съдържание – до 90% от информацията, достигаща до него, докато от четене на текст,  той запомня едва 20%. Инфографиката, благодарение на своето съдържание, поместено в картини, снимки, схеми по един разчупен начин,създава условия за лесно възприемане на голяма информация. Така този  инструмент  вероятно ще получи все по-голямо приложение.
Той  вече намира приложение в други области .
Инфографиката е различни видове. Всеки от тях се използва в зависимост от съдържанието , което поднася и аудиторията, към която то  е насочена:инхроно
1. Хронология- времеви линии, които разказват история, която има развитие във времето – това което се случва от “имало едно време, много, много отдавна” до “и заживели щастливо…край”. Отвежда четящият на пътешествие, което трябва да бъде достатъчно интересно, за да бъде прието добре.инфофакти
2. Визуализация на факти. Тези инфографики са най-използваните в интернет пространството. В основата им е използването на интересни графики за изобразяване на факти и данни в картинка. Фокусът е върху дизайна – той може да бъде семпъл, но ефективно визуализиран.инфдан
3. Илюстриране на данни : Представете си скучни статистически данни, които са трансформирани във впечатляващи изображения. Този тип е подходящ при наличието на много данни, графики и числа. Добрият дизайн трябва да съпровожда информациятаинфстатия
4. Визуализирана статия- представя по нагледен начин дълги пасажи с текст. Добре е да има силно заглавие. Подходяща е за голямо по обем съдържание, както и за споделяне в социалните медии.инфсрещу
5. Инфографика “Срещу”. Този тип инфографики представлява противопоставяне на две (понякога повече) противоположни неща, така че лесно да можем да видим разликите помежду им. Дизайнът е важен за визуализиране на сравненията. Този тип инфографики е подходящ за представяне на голямо количество данни. През последните години към този инструмент за представяне на важна информация т се наблюдава засилен интерес и развитието му може да се проследи най-вече в ежедневната преса и различни други новинарски медии, спортни страници и уеб сайтове. Тя в навлязла в образователната сфера и ще получи по-голяма популярност сред новото поколение педагози.

                                                                          / по материали от масовия печат /

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+