Човекът и природата

Знаете, че флората и фауната на България е много богата,чкн
но хората със своята дейност нарушават околната природна среда и
това води до изчезване на много видове.
Те са записани в ,,Червената книга” на България .
Знаете ли кои растения и животни са защитени?
Проверете с тази игра!
Благодаря на авторката! -Мариела Миланова

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+