10 нови думи в педагогическия речник

Езикът на всеки народ се променя. Налагат го социалното развитие със своите непрекъснато променящи се форми и техническият прогрес, чиито продукти вече достигат до всеки човек.
Знае се, че всяка област, в която хората общуват има своя специфична терминология, различнa от уличния говор и диалектите.речник
Та тези дни се замислих колко нови думи вече навлязоха в педагогическата област в последните години. Доскоро се досещах за тях от контекста на израза или разговора, но започна да ми става недостатъчно и реших да подредя тези термини, които ще се наложи аз да използвам и да разбирам.
Няма как! Промените се случват много бързо и все по-нови понятия ще навлязат в учителския речник. Ако не съм наясно с тези, които сега започвам да използвам, какво ще правя / ако съм в педагогическата област / дълги години още. Не мога, не искам и не е редно да живея извън своето време. Поне това!
Като разгледах тук-там , подредих думи, които ще ползвам:
1. ПРОЕКТв недалечното минало му казвахме –ПЛАН.
Това е хрумване или идея, задача или предложение, за да се стигне до някакъв резултат, да се постигне желана цел. Обикновено за проекта се разработава предварителна програма, която може да бъде представена като чертеж, схема или текст, който подлежи на обсъждане и промени.
2. ДЕЙНОСТ= РАБОТА.
Полагане на усилия от някого и извършване на постъпки за постигане на желан резултат.
Дейността е свързвана с енергичност, активност и целенасочено поведение.
3. КОМПЕТЕНТНОСТ-преди тази дума се образуваше от други две: ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ, които човек притежава . Те са от  определена област и показват осведоменост, формират авторитет.
4. СТАНДАРТ– това пък преди го казвахме –ОБРАЗЕЦ.
Това е еталон за нещо, което показва какви качества и какъв вид трябва да имат другите изделия от този модел.
5. ИЗИСКВАНИЯ-коренът на тази дума е в думата изискване, която означава определена необходимост.
6. Образователни– това прилагателно означава степен, която е необходимо условие за получаване на определена социална или служебна позиция.
Така ДОС са необходими условия, които трябва да се осигурят, за да работи правилно училището; да подготвя добре учениците , а те да имат комплекс от знания, умения, за да могат да преминават в следващата степен на обучение.
7. Иновация=нововъведение
8. Технологиятова е  използване на различни начини и средства, за да се постигне по-голямо качество на извършвана дейност или продукт.
В педагогическите среди се говори за иновативни технологии. Значи: това е да се използват нови начини, за да се постигне по-качествено обучение и по-качествен продук-знаещи и умеещи ученици.
9. Педагогическо портфолиоколекция, набор от сертифицирани достижения, значими работи и отзиви и продукти от дейността на педагога.
10. АТЕСТАЦИЯ-в миналото  казвахме – ОЦЕНКА за работата на някого. /в случая-педагог/
Е, това са думите, които аз не бях сигурна дали разбирам добре. Има и още – може би,  а със сигурност скоро ще навлязат и други.
ПОНЕ С ТЕЗИ 10 ДА СЪМ НАЯСНО!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+