Гербовете на град Варна

Гербът е отличителен знак на град, държава и се поставя върху документи и важни съобщения, издадени от неговата управа.
За Варна се знае, че през годините на нейното съществуване до наши дни е имала нялолко герба.
Източниик на информация за тях са предимно знаци, изсечени върху открити от моиналото монети. Изображенията съдържат, както образите на местните богове и владетели, така и предмети, присъщи за едно крайморско селише- амфори, котви. Открити са различни гербове, което говори,че не е имало един утвърден образец. Едва след Освобождението от османско роство е приет и утвърден един проект, върху който все пак има и малки разлики в детайлите, направени през годините на неговото използване.
герб1 Този герб е от 20 век . Съхранява се библиотеката на града,,Пенчо Славейков” .
герб2Този герб се опоявява в 1891 година под заглавие на Варненски общински вестник.
герб31914 година е открита варненска електрическа централа и върху фасадата на нейната сграда е поставен този греб . Той е запазен и днес върху стената и може да се види от любознателните на пресеичането на улиците “Девня” и “Александър Дякович”.
герб4В този греб са внесени много промени от съществувалия до този момент. Направен е през 1920 година, но няма данни това предложение да е станало официален герб. В центъра е Богът- покровоителят на града. Под него е монограмът на Одесос (съчетание от първите букви – “О” и “Д”, изписани на гръцки).Този герб се появява около 1930 година върху издания на общината и в него е силно подчертан морският елемент.
В същия период се е появил и този герб- много по-изчистен:герб9

гербДнес  това е гербът на град Варна. Предложението  е направено от граждани, чрез страниците на местния вестник “Народно дело”. През 1967г. е организиран конкурс за проект, одобрени са няколко работи и след многократно обсъждане е приет проекта на варненския художник Илия Касабов. Освен герб са изработени още и ключ на града и значки. По-късно е издадена и пощенска картичка, на която, обаче някои атрибути са променени. Оригиналният герб на Варна може да си види в заседателната зала на община Варна.герб6
От няколко месеци върху централната улица, където често се разхождат варненци и гости на града, той е монтиран в  самото платно, вграден от плочи. Така всеки може да го види и времето ще го съхрани за бъдещите поколения!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+