Имената на град Варна

Селищата по нашите земи са се появявали в различни епохи и са имали различни имена. Някои от тях са били в пределите ту на една, ту на друга държава.  Други са изчезвали или се  разраснали в наши дни. Така е и с град Варна .герб
Предполага се, че градът възниква още 580 – 560 г.пр.н.е., когато по брега на Черно море се появяват и други древногръцки селища. Милетски гърци безпроблемно се заселват в съществуващо вече селище, наричано Одесос от местните и  запaзват името му.
Някои историци го споменават и като Одисополис- което означава ,,воден град”, но има преположение, че името е дадено така в чест на Одисей.
Дълго врме, почти до VI век това име не се споменава. Отнова се пише за него в документи, свързани с идването на Аспарух, който: ,,…дошли при т.нар. Варна, близо до Одесос…”. От по-  нататъшните записки на летописците не става съвсем ясно дали това име се отнася за някаква местност в този район, за селище или река. Теофан разказва, че през 774 г. император Константин V се отправил по море на поход срещу българите, но когато дошъл до Варна се уплашил и се върнал. вар4К. Иречек смята, че това име е принадлежало не на стария град Одесос, а на местност в околността, може би Провадийската река и Девненското езеро. Константин Порфироген пише, че Варна е било име на река, същото е и мнението на А. Вретос. От друга страна през 765 г. Никифор съобщава, че капханът на хан Умар бил убит от прислужниците си във Варна. Това убийство не би могло да стане в стария Одесос, тъй като той все още е бил византийско владение. Може би Варна е било някакво селище около Девненското езеро. Според братя Шкорпил тракийско селище с името Варнас е имало по брега на езерото, в района под “Джанавара”, където и днес се откриват множество археологични материали. Димитър Димитров пък смята, че Варна е било селище в западната част на днешния град, където има некрополи от времето на халколита.
С една дума: спорно е дали днешния град Варна е на мястото на селището, до което аспаруховите българи достигат или това е място, около или в близост до днешния град.
Различни мнения на историците има и във връзка със смисъла на името.
Според К. Иречек- славянската дума ,,врана”, ,,вран”, ,,черен”  стои в основата. Братя Шкорпил отхвърлкят това твърдение, защото в района не е имало славянско поселение и смятат, че Варна идва от тракийския корен на думата Варнас. Много интересна идея прокарва варненският краевед Петър Стоянов. Той казва, че по света има много селища с името Варна и те се намират все по бреговете на река, езеро, море. Той приема, че Варна е било име на близко селище, дало името си на Одесос, и е означавало “град на вода”, “воден град”, което всъщност е и превод на името Одесос.
Много други изследователи дават своите идеи за произхода на името на града.
Ново име получава Варна през 1949г.Сталин Идеята дошла от работници във големи фабрики и предприятия. Дори на входа на Морската градина бил издигнат и паметника на патрона.
През 1956 година Народното събрание определя това като грешка и  връща старото име- Варна, а паметникът е демонтиран. За отмененото име напомнят надписи на капаци на канализацията, произведени в град Сталин.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+