Английски език

Посочете коя дума към коя група се отнася.ком
Когато отворите всички плочки,
ще видите кой пее английска песничка.
Приятно забавление!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+