Закон за натрупване на енергията

Всичко в природата и човешкия живот е подчинено на определени закони.зак
Всички знаем от училище, че количествените изменения водят до качествени промени. Така е с хората: нaтрупването на мисловна, психическа и физическа енергия започва да подтиква човек към промяна . И често хората без да искат се насочат към някакво ново действие, a  в неговото извършване започват да ги спохождат притеснения и колебания какво точно ще постигнат… Други- определено започват промяната със страхове. Причината е човешкия страх от провал , неуспех и загуби. Те не могат да задържат дълго време човека в статично положение. То няма да намали нарастващото напрежение от енергията, която се натрупва. Така или иначе човекът ще бъде насочен към промяна. Не бягайте от нея. Колкото по-дълго сте сдържали енергията в себе си, толкова по- силно може да бъде Вашето действие и да реализират повече свои планове. Това казва законът за натрупване на енергията у човека.
С една дума-вместо да се чудите дали да предприемете промени и да се изнервяте от притиснения за неуспех- по-добре седнете и си поставете няколко цели . Начертайте си път към тях и тръгнете към краен резултат. Няма как да няма и ползи. Неуспехът и успехът са две страни на една монета. Без единия- няма другия. Успешните хора знаят, че без провал няма и успех, няма движение, няма развитие.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+