Маса Архимед и аксиалната симетрия на Древността

арх1Проектирането на оригинални и с много приложения мебели
изискват сериозни математически познания и не само това…Много естетика…
Вижте как закони в математиката,
открити в Древността са намерили оригинални приложения днес.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+