Равнинните земи на България

България е страна , богата на природни дадености-КАРТА ВОДИ
равнини, планини, езера , реки….
Знаете ли къде върху територията на страната се намират
по-известните български равнинни земи?
Проверете с тази игра!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+