Таблица за умножение с 6

таблАко вече сте запомнили добре табличката за умножение с 6-сега можете сами да си направите изпит дали е така.
В тази игра имате възможност да скривате въпроса и отговора,само въпроса или само отговора.
Да покажете всичко, както и да разменяте местата на въпросите с отговорите.
Приятно забавление!
пояснение:
Hide AlLe- скрива всички задачки
Show All- показва всички здачки
Shuffle- скрива част от задачките
Вие можете да решите какво да виждате:
Question- задачката
Answer- отговорите

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+