Приятелите- кога ги губим?

мусПриятелството често е по-ценно и истинско от роднинството. Човек не си избира роднините, но приятелите – да.
Приятелите  са лица, които поддържат помежду си близки взаимоотношения. Те са положени върху честност, преданост и взаимопомощ. Те имат сходни вкусове. Отвръщат на жестовете един към друг безвъзмездно. Тази взаимопомощ, която негласно съществува между приятелите може би е в основата на това хората от най-стари времена да имат потребност и желание да търсят приятели. Още в митологията и всички религии понятието приятелство е обект на особено внимание.
Приятелството е различно:
-в група от хора
-между двама души само
-романтично-при него преобладава споделянето на интимни чувства
-духовно-при него се извършва обмяната на духовни идеи и това е благоприятно за личностното развитие на всеки един от участниците
-колегиално-между хора от едно работно място и в основата са нуждите от  обмяната на идеи, свързани  с работата , която извършват
Има и други видове. Напоследък се появи и ,,интернет приятелството”. При него се осъществява контакт от голямо разстояние и се поддържа общуване чрез средствата за комуникация. Това приятелство като вид взаимоотношения е най-оспорвано и опасно, защото точно мрежата позволява на хората да прикриват истинската си самоличност и да си изберат,  какъвто искат виртуален- нереален образ.
Най-добрите приятелства се създават в ранните години на човека с хора, които са  неговото близко обкръжение- квартала, съучениците в клас,  съотборниците …….
Какво се случва обаче? Защо с течение на времето голяма част от тези приятелства изчезват?
Причините са ясни:
– промени във възгледите и вкусовете
– промяна на социалната среда
– промяна на интереси
– промяна на местоживеене
– промяна на социално положение
Хората се променят и това води до отпадане на много приятелства .прия По-лошо е, когато между приятели са нарушени неписаните правила за почтеност и взаимопомощ. Тогава това се нарича ,,предателство” и естествено хората слагат край на приятелските си отношения.
Учени са се опитали да открият в кой период от възрастта на човека умират повечето  приятелства.
Констатацията е учудваща- 25 години. След този момент много приятелства са се превърнали в познанства или са прекратени, поради измяна.
Колко приятели има човек? Разбира се, това е въпрос с труден отговор – мнозина дори не знаят за себе си колко точно на брой са приятелите им. Ето защо учените използвали метод, чрез който анализирали обажданията от мобилните телефони на хора за определен период от време. Най-често тези обаждания били засичани в рамките на месец или година. Записките с броя позвънявания били събрани от европейски мобилен оператор през 2007 г. Анализирани били данни за 3.2 млн. клиенти на оператора с различна възраст и пол.
Оказало се, че хората и от двата пола се обаждали най-много и редовно да определени често повтарящи се номера (поне веднъж месечно) на 25-годишна възраст.
Изследователите отбелязват, че младите мъже са се обаждали повече на различни хора, отколкото младите жени.
Друга ключова възраст в живота според изводите на проучването е 39 години. По това време повечето хора се обаждат редовно само на малък кръг от близки – мъжете на 12 различни души месечно, жените на повече, те успяват да задържат повече социални контакти с времето – около 15.
Между 45 и 55-годишна възраст броят на приятелите намалява съвсем.
След този период приятелства се създават трудно и често те са свързани с нуждата от проста всекидневна взаимопомощ и подкрепа, за душевен комфорт.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+