Разпределения-моите ЗИП-4 клас

Изискването за часовете по ЗИП е да надграждат или да подпомага усвояването на учебното съдържание по предмета, изучаван в клас. Учителят трябва да направи разпределение на темите, които ще разглежда с учениците като ги подреди във времето по предварително зададена таблица.     Дава се възможност на преподаващия да реши какво да разгледа по ЗИП, какви допълнителни помагала да използва като се съобрази, както с изискванията за учебно съдържание за  класа, така и с възможностите на своите ученици.
Ето защо в тези часове, макар и по един и същ предмет за един и същ клас има разлика в преподаваното в клас.
заипб3 зипб2 зипм зипм2

Хубаво е, че последните години се появиха много допълнителна литература и  помагала, които подпомагат учителя в часовете за ЗИП и правят по-интересна работата на учениците. Желателно е обаче, когато учителят се спре на една конкретна поредица помагала с нея да започне и да завърши работата си по ЗИП. Аз мисля така, защото предполагам, че екипите, подготвили дадена серия имат предварителна и много ясна представа как да разпределят съдържанието  за различите години. Е, ако работата на класа се промени- мисля, че учителят не може да бъде упрекнат, ако за следваща година по ЗИП е избрал друга поредица….Все пак- той има най-ясна визия кое е  най-доброто за учениците, на които преподава.
За часовете ЗИП по Български език аз си избрах поредицата на издателство ,,Просвета”- ,,Вълшебното ключе”, макар че тя е за самоподготовка. Упражненията там са много разнообразни, различни, интересни,  подкрепени със схеми и илюстрации. Всички указания към тях са дадени кратко, ясно и разбираемо за учениците. Точно такива са и моите ученици-различни и динамични. Ето защо те работиха с удоволствие по тези помагала и често пъти- почти самостоятелно. Към ,,Вълшебното ключе”  във 2 клас бях добавила ,,Тетрадка за  диктовка”, защото често оставаше време за допълване на работата в часа. В 3 клас добавих още едно прекрасно помагало-,,Аз мога”/ Мога сам/-на издателство ,,Просвета”. Там има много кръстословици, розетки, гатанки, пъзели, които, за да се направят,  учениците трябва да знаят изучавания материал. В 3 клас , когато допълвах часа ЗИП по Български език с упражненията от това помагало децата нерядко имаха затруднения, но формата на игра не ги уморяваше и превръщаше работата в забавление.
ЗИП математика започнах с  поредицата ,,Искам да знам”-издателство ,,Слово”. Един сборник, който следваше много точно учебния материал по математика, а задачите са различни-и трудни, и лесни….Този сборник ползвах в 1 и 2 клас. В трети клас включих отново помагалото  на издателство ,,Просвета”- ,,Аз мога”/Мога сам/. Задачите там  също са много разнообразни по съдържание и трудност и много добре разпределени за работа в един учебен час.Освен това- има и зададени самостоятелни работи. Учениците работиха с желание по това помагало.
И така -виждате, че аз променям своите поредици, защото искам това, което учениците учат в час да е забавно, разнообразно и да им показва практическото приложение на усвоените знания,
Тази година за 4 клас вече избрах:
ЗИП Български език- ,,Вълшебното ключе”+ Тестове
ЗИП Математика-,,Аз мога” /Мога сам/+ Тестове
Досещате се защо допълвам с Тестове.Чакат ни матури.
Предлагам Ви моите ,,работни”  разпределения по ЗИП за 4 клас.Те са съставени по изискванията за такива от миналата година.Така ще ми е по-лесно да променя нещо, ако се наложи.
Вече знам, че ако учебните седмици тази учебна година за 4 клас са 34- ще трябва да направя корекции.
Можете да ги видите и ползвате и ВИЕ.
imagesRRRRRRR-Копие3РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ -ЗИП-4 клас

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+