Даскалите не бачкат!-кой каза???

Искрено се радвам тези дни , че не съм ЗАМ. ДИРЕКТОР или ДИРЕКТОР на училище, а съм си прост начален учител.
Горките хора!съв
То не бяха състезания, то не бяха изпити, то не бяха поръчки на учебници, то не бяха дейности по ремонти, то не бяха оформяне на дипломи…то не бяха…..не знам какво още…Но сега тези хора продължават с работата вече по подготвяне на новата документация, която и Обществените съвети, които пак те -директори и учители  трябва да организират, както ще нареди  Новият закон , за  да бъдат подписани  от тези нови органи част от документите на училището……..
Кой казва , че даскалите не работели ???- Всички.
Цялото общество знае, че даскалите имат големи отпуски и ваканции, а през годината- само влизат  и излизат от час…..
Може така да е било преди . Сега:
1. Управление и обучение на класове с разнороден състав.
2. Организиране на участия на учениците в различни мероприятия и състезания.
3. Осъществяване на лятна работа с деца- за поправителни изпити или за забавление.
4. Изготвяне на документация за следващата учебна година- разпределения, кодекси, планове,  правилници…..
5. Подготовка на различни празници и тържества.
6. Ново- поддържане на лично портфолио на учителите.
7. Поддържане на училищни сайтове.
8. Участие в различни проекти- местни, държавни  и международни.
9. Съвети, всякакви съвещания, за които документация се съхранява и на хартиен носител, и в електронен вид…….
10. Работа и контрол на Методически обединения– срещи, обмяна на опит, поддържане на  документация, обмяна и съхранение на презентации.
11. Организиране участието на учителите в различни курсове за квалификации- платени от лични средства, платени от школото……index
Има още….Аз не се сещам, защото това са мои наблюдения като прост учител, а не ръководен кадър в тази система……Тази скрита от погледа на обществото работа се извършва постоянно .
Най-тревожно е, че за някои от училищните дейностите в развитите страни, от които България черпи опит,  има специално назначени специалисти, които водят част от работата, защото това изисква и добра компютърна подготовка. Например в Германия  / споделено от колеги, посетили тамошни училища за обмяна на опит/- поддържането на учителското портфолио, на училищен сайт се извършва от хора със специално образование и подготовка, назначени към съответното училище. У нас- сайтове на училища дори се изработват и поддържат от учители, учили някакви часове компютри и това често дори са начални учители.
В момента в много училища се изработва  така наречения ,,еротичен””-ОФ!!!…ГРЕШКА-етичен кодекс, който да урежда отношенията учител- ученик- родител. Това не е проста работа. Все пак се искат някакви и минимални юридически познания. Ама, не- даскалите ще го намислят…..Какво толкова някакви правила……Те често изготвят всякакви училищни Правилници…
ЗАЩО всичко у нас се прави с напрежение , стрес и хаос??? Промени трябва да има !
Като гледаме  Великите сили – те имат развита пазарна икономика, която диктува всичко, но и те- преди да предприемат някаква промяна- правят строги разчети, оглеждат  различни варианти, подбират специалисти,  разполагат правилно работата си във времето….При нас- всичко се превръща в истерия . /  според тълковен речник :  нервно състояние, в което човек не контролира поведението си /  ….С една дума: истерията  е разрушител, а не създател на умни и правилни решения…..
И това ще мине- както казваше баба ми….
Хубаво лято!!! Вземете всичко, което то Ви дава сега…Щедро е …..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+