Английски език

Предлагам Ви да чуете какво Ви разказва едно момиченце за своето хоби, за своите занимания през свободното врене, което дава ваканцията. комНейния разказ е записан с текст, така че,  ако искате сами можете да си го прочете , а след това да чуете правилно ли произнасяте и разбирате всичко.
Приятна ваканция с Вашето хоби!
хоби-любимо занимание.То може да е някакво изкуство, спорт, колекциониране, хербарий…

imagesRRRRRRR-Копие3Моето хоби

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+