Портфолио-презентация

Ще кажа на шега: ,,Портфолиото, иде!’портфолио2
И не на шега Ви предлагам нещо, което може мнозина вече да са виждали.
Една презентация, която подробно обяснява нещата около портфолиото като са дадени и различни примери.
Хубаво би било да сме запознати, защото ако нещата се наложат- не е лесно / мисля/  да се реагира бързо, ако нямаме някаква предварителна подготовка . Неяснотите създават паника, стрес, истерия…..
Е, все пак всеки сам си преценява дали да чете или да не чете…..Въпрос на възможности, умения, познания, време, желание…..любознателност. На младите колегите ще им бъде по-лесно-те са компютърно и езиково грамотни и ,,нахъсани” да работят.
Хубаво лято!

ЦИТИРАНО:(17) Facebook

Kalina Hristova Портфолиото няма да бъде по стандарт, но ще е инструмента, който ще обобщава доказателствения материал в подкрепа на твърдения при атестацията. Ако някой колега има въпроси, мога да помогна. В Институтът имаме разработени материали. Има два месеца до влизането в сила и “официалното” обявяване на атестационните карти, които така умело се крият. Лошото в случая е, че това ще бъде инструмент за количествена оценка, а не за качествена, което предполага политически чистки, особено при атестация на директори. Учудващо е, че синдакатите не се намесиха, да защитят учителската гилдия. Затова мога да кажа, че е изключително важно да напишете портфолиото така, че да покрива изискванията на атестационната карта. Училищното портфолио е съвкупност от доказателствен материал с обобщени резултати + стратегия разписана така, че да са заложени бъдещите индикатори за оценка. Тези индикатори е препоръчително да са предвидни тяка, че да са измерими в бъдеще.В стратегията се залага и процедурата за атестация + изискванията за надграждане на умения и професионално развитие на персонала. За съжаление оценката ще се формира: 25% – самооценка ( тук при проверка е препоръчително да си дадете максималния брой точки) и 75% от Комисия – която е съставена от политически зависими кадри и хора с компетенции, които могат да бъдат поставени под въпрос

БЛАГОДАРЯ на автора-млада колежка . Пожелавам  ѝ здраве, успех и сбъдните мечти!


imagesRRRRRRR - КопиеПортфолио

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+