Английски език

Една много интересна игра!супер
Ще видите какво трябва да купи този господин.И трябва да го направи само за 60 секунди.
от записаното в неговото тефтерче.
Можете да месите с мишката количката за пазаруван,
както и продуктите , които има в списъка,
ако правилно сте ги разчели.
Помогнете на този човек! Той май рядко влиза в суермаркет…
Приятно забавление!
imagesRRRRRRR-Копие3Да пазаруваме

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+