Учителски събор 2016-наказание за провинциалните учители

Идеята за ,,Учителски събор” разбуни духовете сред тази социална група.учитс
Казаха се много положителни и отрицателни неща за тази инициатива .Организаторите са получили различни важни запитвания от колегите от страната , на които ще бъде даден отговор на 19 юни.
И тъй като това е важен форум , който трябва да очертае основните проблеми и да покаже насоките за  бъдещо развитие на образованието в страната -естествено повечето училища в страната решиха да излъчат като делегати – педагози, с доказан опит и способности,защото предположението е, че те са хората, които в детайли познават недостатъците на работата в училище , допусканите грешки и тези хора биха могли най-обобщено , но и ясно да поставят проблемите или да предложат решения.
Разноските за колегите от провинцията поема всяко училище.Знае се, че има такова финансово перо, което изплаща различни обучения, квалификации и подобни мероприятия .Знае се , че финансовият ресурс е ограничен и всички Директори полагат усилия хем да има обучения и квалификации, хем да има участие на учители в различни мероприятия от национално ново-като конференции, събори …..Но тази липса на средства сега превръща колегите -делегати на Учителския събор в истински мъченици на просветното дело, ЗАЩОТО…..те ще пътуват през нощта, за да се ,,изтупат”на събора, да участват в неговата програма-,,адекватно”, а вечерта -ще потеглят обратно към родното училище .В 07 и 30 часа на следващия ден  колегата -вече бивш делегат -бодро, бодро трябва да влезе в клас и да започне преподавателската си работа пред своите големи ученици.кунев
Искрено се зарадвах, че не съм от тези ..опитни” колеги, които са избрани сред сериозна селекция , за да бъдат делегати на Учителския събор в София и се питам-кому е нужно това и колко полезно е за участниците и образователната работа в страната….
Икономии, икономии….ама духът лети във висините, когато е бодър-нахранен-не преял, с ведро съзнание-спал добре, а не заспaл……Знам ли-пък може делегатите да трябва да са точно такива-недохранени и недоспали/да има за каква физеологична нужда да си мисля или да се радват, че няма много  конференции и си седят в родната провинция/.
Лек  път , колеги  и ползотворна работа на конференцията….Вие можете……..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+