Традиционна музика

традицмТова изпълнение на традицонна музика е поздрав за колегите -делегати на Учителски събор 2016 година-София, където те ще заприиждат от тъмни зори от различни краища на страната, ще работят на конференцията, а после- под палещите лъчи на слънцето, тъй като се очакват 40 градусови температури през този 19 юни, ще потеглят назад -към своята мила провинция.
Хубаво денонощие , колеги!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+