Общински детски комплекс Варна-записване

Общински детски комплекс – Варна е най-големият в страната и предлага на децата на Варна обучение през свободното време в 28 школи, състави и формации в направленията “Наука”, “Изкуство”, “Спорт”. В школите на ОДК намират място и децата със специални образователни потребности, децата без родители и всички, които искат да осмислят своето свободно време. ОДК-Варна отдавна е център за личностно и кариерно развитие. Някои от школите са с над 50 годишна история и са емблеми за града. В тях са открили таланта си много български актьори, художници, музиканти, хора на науката, световно известни спортисти.
Общински детски комплекс е място , което дава възможност на деца с различни интереси да развиват своите способности под вещото ръководство на добри обучители.одк
Таксите са приемливи, а след като децата получат умения, могат да ги демонстрират чреа участие в различни конкурси, представителни изяви.
От 20 май  тече приемът в Общински детски комплекс-Варна вече се извършва чрез електронна система.Могат да бъдат записани и деца , които са чужди граждани или не са родени във Варна,като родителите изтеглят формуляра за записване от електронната система и го подадат в сградата на ОДК на ул. Петко Каравелов №3.
Крайният срок за подаване на заявления за прием в различните групи остава същият : до 31 август.
Всяко дете има право да участва най-много в две школи на детския комплекс.
Новата система за електронно подаване на заявление ще върне информация към родителя за това, дали детето е прието, предстои ли кастинг, както и датата за предстоящ такъв.ОДК-Варна е първата в страната, такава институция, която въвежда електронен прием и цели да се гарантира обратната връзка с родителите, както и да ги улесни при подаване на заявлението. С електронното подаване на заявление ще се преодолее записването на едно дете в повече от две школи на Общински детски комплекс.
Има и безплатните форми на обучение.
Учебната година в ОДК започва на 1 октомври и родителите ще бъдат информирани чрез системата за това, в коя школа е прието детето, както и да се информират своевременно за графика на занятията, които се публикуват и сега в страниците на школите в сайта на ОДК.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+