Не искахме тази учителка!

Уважаеми родители и колеги, аз няма да Ви разказвам легенди .учител роди
Сравнителната степен ,,най-“-не обичам, особено, когато тя се прикачва към преподавателските качества на начален учител.
Сега се обръщам към онези родители на бъдещи първокласници, които са искали детенцето им да попадне в класа на ,,най-препоръчваната “учителка в кварталното училище, където са подали своето заявление за постъпване на ученик в първи клас.
Какво значи,,най-добър ” начален учител?
I.
-красив
-млад
-известен в квартала
-мил

ИЛИ

II.
-млад
-строг
-взискателен
-педантичен
-препоръчван от всички

Това са горе-долу двете схващания на родителите за добър учител.И това е много погрешно мислене.

Мили родители-Вие знаете ли реално какво е Вашето дете?
I.
-спокойно
-любознателно
-артистично
-изпълнително

ИЛИ:
II.

-прекалено активно физически и много динамично
-не желае да ходи на училище
-трудно изпълнява конкретно поставени задачи към него от различно естество-т.е.-изпълнително е , но има нужда от правилен подход и добри обноски
-не обича да рисува, пее
-затворено и притеснително….
…….и т.н.

Добрите качества на един начален учител са:
лични качества на характера-езикова и обща култура, познания от различни области, умения в различни сфери на дейностите, извършвани с децата в клас, добри обноски, искреност, коректност, отзивчивост…
педагогически и психологически умения-способност да използва подходящи и правилни похвати в своята пряка работа с децата, за да се постигат по-добри учебни резултати, фин психологически усет за ситуациите, които се случват с децата в клас и способност да решава правилно възникнали недоразумения по различни поводи между малките палавници, методически похвати….
излъчване, което се определя от неговата визия и одухотвореност-външният вид е важен и той е умение излъчването на педагога да показва естетика, вкус, култура на поведение и обноски, а съчетанието на всички тези качества дават облика на един педагог.
И сега -голямо значение има и самият характер на педагога:ако той е динамична натура-по-лесно ще го възприемат динамични деца;ако е по-спокоен -меланхоличен тип-в неговата компания ще се чувстват приятно деца, които обичат по-бавното темпо на работа, по-спокойният ритъм във всички класни дейности….
И така.
Не страдайте , ако Вашият първокласник не е попаднал при ,,кварталната елитна” начална учителка.
Тя може да не е педагогът за Вашето дете, защото ако е динамична , а то спокойно, или то е динамично, а тя по-по-статична и педантична в действията си-може да има дискомфорт.
Може пък детето да е артистично или затворено в общуването, а госпожата строга, суховата и не толкова разнообразна в методите си на работа -тогава…..
Едно е важно:Малкият ученик да знае къде отива на 15 септември, как трябва да се държи там и да разбере, че работата му в клас е най-важната задача, която ще решава години наред.учител род
Ако Вие помагате на детето си да разбере своята нова житейска рола, ако пазите авторитета на педагога и споделяте своите забележки или притеснения с него -всичко ще бъде наред и каквато и да е учителката на малкия Ви първокласник- адаптацията към училищната среда и обучението на детето Ви ще имат добър резултат.
Не забравяйте:  няма начален учител, който да работи само с намерението да навреди на децата .Често -дори прекалено -началните учители се превръщат в родители, когато децата-малките ученици- са при тях в клас.
Успешен учебен път!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+