6 заблуди за руския език

Попаднах на интересна руска публикация, която се опитва да докаже , че някои от водещите проблеми в руския език са изкуствено засилвани от езиковедите. След като я прочетох , разбрах , че и у нас е имало подобни дискусии , спорове и мнения за развитието на българския език.
Без да имам претенции за перфектен превод-вижте какво в общи линии се твърди в публикацията:
1.мнение:Руският език умира.
-Не е вярно:Руският език е умирал много пъти.За гибелта му се говорело още в 19 век, когато често разговори се водели на френски език.Съвременният руски език се е родил с Граматиката на Михаил Ломоносов .До този момент за него се използва терминът: ,,древноруски, староруски и великоруски”.петър 1
Големи промени в руския език внася Петър Първи, под чието влияние се опростява древноруският език.За тези промени Ломоносов казал,,При Петър Първи не само болярите , но и буквите захвърлиха широките шуби и ги замениха с летни одежди”.Започнали спорове, че тези промени ще доведат до постепенната смърт на езика , а той дори се развивал.
2.мнение:Руският език страда от навлизане на чужди думи.
Това е тема, често обсъждане от образованите хора в Русия.Много руски думи имат  чужди корени-но това не може да се каже, че са чужди думи./чай-китайска дума, гитара-италианска, флаг-има холандски произход/
3.мнение:Руският език е богат на думи.
Всеки език има пасивни и активни думи.Ако първите са много, то -вторите винаги са по-малко.В лошия случай-съотношенито е 1 към 10.
Най-богат речник от всички руски  хора е имал Пушкин.Около 25 000 думи.В английския език-това е Шекспир.В речника на обикновените хора не се използват по-голямата част от думите на езика,а средностатистическия човек казват, че ползва около 6000 думи.пушкин
4.мнение:Руснаците говорят езика на Пушкин.
Това не е съвсем така, защото самият Пушкин е общувал по-често на френски.Още повече, че неговите преписки са написани на руски език-по-близък до живата реч, а не като тези в литературните му произведения.
5.мнение:В езика има ,,Авторска пунктуация”.
Още в училище, когато забелязваме неправилно поставено двоеточие или запетая, са ни казвали, че това е,,авторска пунктуация”-правопис, позволен на големите автори.
Някои езиковеди казват, че такова нещо няма-просто това са грешки, допуснати при поправка на текста, работа на редакторите или при набора на текста за печат.
6.мнения:Руският език се е развивал самостоятелно.
Нито един език не се развива изолирано.Руският също.Той е приемал влиянието най-вече от френския.
Николай Карамзин е привнесъл в синтаксиса на руския -френски маниер.
Лев Толстой е написал на френски език почти една четвърт от обема на своето творчество.
Много думи са заимствани от други езици, но това влияние е повече във вътрешната структура на думите.Ако говорим за влиянието на другите езици върху руския в по-ново време-20 век-то-английският .азбукаПод негово въздействие попадат почти всички поети след 1980 година.
И накрая-руският език заема 5 място в света по броя на хората, които го говорят.Това е безспорно и доказуемо.
А другото безспорно е, че за да си напишат думичките -руснаците ползват кирилица.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+