Мъдростта на великите

Джон Рон е единствено дете във фермерско семейство.Днес той е известен бизнесмени, лектор по джон ронпсихологическа  мотивация и изкуство за общуване с партньори и клиенти.Има собствена компания за обучение в областта на личностното  развитие.Автор е на много книги в таи област.
Мисълта тук е негово интересно виждане за човешкото тяло и битие.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+