Характеристиката-част от документацията

Всеки ученик до 4 клас завършва с документи-бележник,характеристика и препоръчителен списък с книги за четене през лятото.На някои се дават и ,,Грамота”-по преценка на класния ръководител .
1.За списъка-ясно.
2.Белжникът-още по-ясно какво и как се попълва.характеристика
3.Характеристикатае е съвсем ясно и винаги се питам защо и кому са нужни след като в тях точковата оценка на обучение, поведение и лични качества на ученика са нещо- ама твърде субективно-това -първо ;  второ-малките ученици се променят ежемесечно – трето- не съм сигурна доколко вярна е моята преценка, защото не бих казала, че мога да имам пълно и всестранно наблюдение върху проявите на децата.
С една дума-тази част от моят административна работа е нещо твърде неприятно за мен.
Това листче с мои оценки  много лесно може да бъде оспорвано от родителя и дори -да предизвика конфликт.
Ето защо оправдавам онези колеги, които, за да съхранят себе си не са искрени в характеристиката , която правят.
Единственото полезно нещо в тези характеристика е, че ако дете се премести в друго училище-характеристиката е в документацията и тя дава представа на новия класен ръководител какво поведение трябва да има към новия си ученик, за да се адаптира той по-лесно към новата учебна среда и новите хора, с които ще бъде в клас.Да-ама не…..
Това ми се случи лично:Идва нов ученик в класа ми-3 .В характеристиката всичко е в рамките на нормалното.Започва годината и се оказва, че детето не може да смята, не може да пише, трудно чете…..и т.н.С една дума това дете дори трябва да бъде насочено към СОП.И започва проблем-родителят казва ,че аз не преценявам правилно нещата, защото никой до този момент не ги е уведомил ,че има обучителен проблем, а в характеристиката няма нищо отбелязано.
Друг случаи:Идва дете -в 4 клас,което не проявява етническа толерантност, държи  се агресивно , а никъде бившият му класен ръководител не е отбелязал нещо, което да намеква за опасното поведение на детето и ако аз не наблюдавам от самото начало новия си ученик -напълно възможно е някой да пострада.
И друг пример:В характеристиката е отбелязано , че детето има невъздържано поведение и не проявява зачитане на училищните правила.Това изостри вниманието ми, но какво се случи-нито един път не забелязах такова отношение.Дори напротив-детето се адаптира бързо към всичко в класа, а към мен лично проявяваше уважение от самото начало.Знам ли-може преценката на колежката да не е била правилна;  възможно е  за летните ваканционни месеци у малкия ученик да е настъпила социална зрялост или може би родителите са взели под внимание забележките и са обърнали повече внимание  върху поведението  на детето……
С една дума-,,да пишем характеристиките, че са част от документацията”….
Аз ги написах……с ясната мисъл , че се ,,движа по острието на бръснача”.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+