Човекът и природата-знания-3 клас

ТУК В СТЕГНАТ И МНОГО ЯСЕН ПЛАН СА ПОКАЗАНИ ОНЕЗИ ЗНАНИЯ, КОИТО БИ ТРЯБВАЛО ДА ИМА ВСЕКИ УЧЕНИК ОТ 3 КЛАС от часовете по предмета Човекът и природата.зная
Как е при Вас?Знаете ли написаното тук?
На база тези основни знания се провеждат изходните нива, които са особено важни за учителите,защото резултатите са ориентир за слабостите в работата през изминалата година, за откриване на причините затова, за оказване на помощ на онези ученици, които имат най-големи обучителни затруднения по този предмет.
ТЕЛА И ВЕЩЕСТВА
ТЯЛО е всяко нещо, което се среща в природата или е направено от човека.
ТЕЛА ОТ ПРИРОДАТА са скалите, планините, облаците …
ТЕЛА, НАПРАВЕНИ ОТ ЧОВЕКА са моливът, книгата, телевизорът …
ВИДОВЕ ТЕЛА :
НЕЖИВИ ТЕЛА са скалите, компютърът, химикалката …
ЖИВИ ТЕЛА са растенията и животните…
ТЕЛАТА са съставени от ВЕЩЕСТВА. МАТЕРИАЛИТЕ са ВЕЩЕСТВА, които хората използват в строителството, промишлеността и за други цели.
ИЗКУСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – пластмаса, стъкло…
ЕСТЕСТВЕНИ МАТЕРИАЛИ – дърво, памук…
ТЕЛАТА имат :
ОБЕМ – големината на мястото, което едно тяло заема.
МАСА – мярка за количеството на веществото в едно тяло.
ФОРМА :
-ТВЪРДИТЕ ТЕЛА имат характерна за себе си форма, която не зависи от това, къде се намира тялото.
-ТЕЧНОСТИТЕ приемат формата на съда, в който се намират.
-ГАЗОВЕТЕ изпълват целия обем на съда, в който са затворени, приемат формата му.
ВЕЩЕСТВАТА имат различни свойства: ВКУС, ЦВЯТ, ПРОЗРАЧНОСТ, ТВЪРДОСТ, ЗДРАВИНА, ТОПЛОПРОВОДИМОСТ, ЕЛЕКТРОПРОВОДИМОСТ, ЕЛАСТИЧНОСТ, КОВКОСТ, РАЗТВОРИМОСТ, ИЗОЛАТОР, МАГНИТНИ И ДРУГИ СВОЙСТВА.
ВЕЩЕСТВАТА не се променят, ако тялото се разтроши или се стрие на прах. Някои се променят при горене – захарта.
ИЗВОД:
ТВЪРДИТЕ ТЕЛА ИМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА,МАСА И ОБЕМ – камък, стол, тиган…
ТЕЧНОСТИТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА И ОБЕМ, НО НЯМАТ СОБСТВЕНА ФОРМА – вода, бензин, олио.
ГАЗОВЕТЕ ИМАТ СОБСТВЕНА МАСА, НО НЯМАТ СОБСТВЕН ОБЕМ И ФОРМА – водните пари, въздухът.
ВОДАТА е безцветна прозрачна течност, която няма вкус и мирис. Има собствен обем и маса, но няма собствена форма. Добър разтворител е, включително и на въздух, и е необходима за организмите. Среща се в природата в:
ТРИ АГРЕГАТНИ СЪСТОЯНИЯ :ТВЪРДО,ТЕЧНО И ГАЗООБРАЗНО.
ВОДАТА се ИЗПАРЯВА, НАГРЯВА, ОХЛАЖДА, ВТЕЧНЯВА, ЗАМРЪЗВА. Непрекъснатото движение на водата между земята и облаците и преминаването й от едно в друго агрегатно състояние се нарича КРЪГОВРАТ НА ВОДАТА.
ВЪЗДУХЪТ е смес от газове, които нямат цвят, мирис и вкус. Прозрачен е. Заема място. По-лек е от водата. Има маса, но няма собствена форма и обем. Поддържа горенето, добър изолатор е и е необходим за дишането на организмите.

ЖИВИ ОРГАНИЗМИ
ЖИВИ ОРГАНИЗМИ – хората, растенията и животните. В организмите се извършват жизнени процеси – ХРАНЕНЕ, РАСТЕЖ, РАЗМНОЖАВАНЕ, ДИШАНЕ, ДВИЖЕНИЕ.
Всеки жив организъм има свой дом в природата, който се нарича СРЕДА НА ЖИВОТ (водна и сухоземна). Средата на живот осигурява необходимите УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ – храна, вода, въздух, топлина, светлина. За да оцеляват, живите организми СЕ ПРИСПОСОБЯВАТ към своята СРЕДА НА ЖИВОТ – окраска, органи и други.
Трите най-големи групи са: ЖИВОТНИ, РАСТЕНИЯ и ГЪБИ. Човекът е от групата на животните.
В зависимост от начина на хранене и обработката на храната разглеждаме две основни групи:
САМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ – растенията;
НЕСАМОСТОЙНО ХРАНЕНЕ -животните и гъбите.
В зависимост от движенията, които извършват също разглеждаме две основни групи :
СВОБОДНО СЕ ПРИДВИЖВАТ ОТ ЕДНО НА ДРУГО МЯСТО животните;
НЕ СЕ ПРИДВИЖВАТ – растенията и гъбите – те могат да движат само свои отделни части, но са прикрепени към почвата или други места с корени, което не позволява самостоятелното придвижване от едно на друго място.
РАЗНООБРАЗИЕ В РАСТИТЕЛНИЯ СВЯТ
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СТЪБЛОТО
– ТРЕВИСТИ -кокиче, детелина, здравец…
– ХРАСТИ – роза, шипка, малина…
– ДЪРВЕТА – дъб, бук, орех, ябълка…
– ДЪРВЕТА СПОРЕД ВИДА НА ЛИСТАТА –
– ИГЛОЛИСТНИ – бор, ела…
– ШИРОКОЛИСТНИ – дъб, бук…
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД ГРИЖАТА НА ЧОВЕКА ЗА ТЯХ
– ДИВОРАСТЯЩИ – дива ягода, мак, дрян, бук…
– СЕЛСКОСТОПАНСКИ – житни (пшеница, овес), зеленчукови (краставица, зеле), овощни(ябълка, кайсия), декоративни (теменужка, фикус).
ГРУПИРАНЕ НА РАСТЕНИЯТА СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
– ВОДНА :
– ВЪВ ВОДАТА – водорасли, водна лилия…
– ОКОЛО ВОДНИТЕ БАСЕЙНИ – тръстика, папур…
– СУХОЗЕМНА :
– В РАВНИНИТЕ -треви, цветя, плодове…
– В ГОРИТЕ – дъб, бук…
– ВИСОКО В ПЛАНИНИТЕ – еделвайс, боровинка, планински божур…
ЛЕЧЕБНИ РАСТЕНИЯ – БИЛКИ – мащерка, подбел, дилянка…
ГЪБИ
– ЯДЛИВИ – булка гъба, печурка, манатарка…
– ОТРОВНИ – червена мухоморка, зелена мухоморка, дяволска гъба…
ИЗВОД: БЕРЕТЕ ГЪБИ САМО ПОД НАБЛЮДЕНИЕТО НА НЯКОЙ ВЪЗРАСТЕН, КОЙТО ГИ ПОЗНАВА ДОБРЕ!
РАЗНООБРАЗИЕ В ЖИВОТИНСКИЯ СВЯТ
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД СРЕДАТА НА ЖИВОТ
– ВОДНИ – в и покрай реки, езера, блата – сладководни (муха, комар, сладководни птици…); в и покрай морета, океани – соленоводни (мида, риби, рак, делфин…); ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – растения – слаборазвити корени, гъвкави стъбла, плоски на повърхността листа; тесни, дълги или насечени във водата; животни – риби и др. водни животни – удължено, вретеновидно, хлъзгаво тяло; люспи; меки къси косми; опашен плавник; перки; земноводни и газещи – плавателна ципа; дълги крака, шия и човка.
– ЗЕМНОВОДНИ – жаба, дъждовник, тритон…;
– СУХОЗЕМНИ – влечуги (змия, гущер, костенурка…), насекоми (комар, муха, бръмбар…), птици (щъркел, врабче, синигер…), бозайници (прилеп, лисица, вълк…); край жилищата (муха, комар, хлебарка, мишка…), в почвата(червей, къртица…), в зеленчуковите и овощните градини (вредители- зелева пеперуда, листна въшка, попово прасе; унищожители – синигер, кълвач),в нивите(плевели – мак, метличина; животни – полска мишка, лалугер…), по полето (пъдпъдък, яребица, заек, щъркел…), в планините (орел, дива коза…); ПРИСПОСОБЛЕНИЯ – растения в сухи райони – дълги корени, листа с дебела ципа или с власинки, дебели месести стъбла, бодли; растения във влажни райони – нежни листа и къси корени; листопад; животни – крила; остри нокти; тяло, покрито с косми; копита; лопатовидни крайници…
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ДВИЖЕНИЕ
– ПЛУВАЩИ, ПЪЛЗЯЩИ, КАТЕРЕЩИ СЕ, ХОДЕЩИ И БЯГАЩИ, СКАЧАЩИ, РОВЕЩИ, ЛЕТЯЩИ.
ГРУПИРАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ СПОРЕД НАЧИНА ИМ НА ХРАНЕНЕ
– РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ – сърна, елен, зайче, крава, кон, магаре…
– ХИЩНИЦИ – лъв, вълк, хиена, тигър, змия…
– ВСЕЯДНИ ЖИВОТНИ -дива свиня, врана, лешояд…
РАЗМНОЖАВАНЕ НА ОРГАНИЗМИТЕ
РАСТЕНИЯ – чрез семена, луковици;
ЖИВОТНИ – чрез яйца, раждат.
ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА показва откъде организмите получават храна. Всяка ХРАНИТЕЛНА ВЕРИГА започва с РАСТЕНИЕ. Растението се нарича ПРОИЗВОДИТЕЛ, защото само произвежда храната си
(изсмуква от почвата, преработва и произвежда).
РАСТИТЕЛНОЯДНИТЕ ЖИВОТНИ са първи ПОТРЕБИТЕЛ в ХРАНИТЕЛНАТА ВЕРИГА.
ХИЩНИЦИТЕ, които се хранят с РАСТИТЕЛНОЯДНИ ЖИВОТНИ, са втори ПОТРЕБИТЕЛ – трева – зайче – лисица / трева – гъсеница – врабче – орел.

АЗ И МОЕТО ЗДРАВЕ
ОРГАНИ НА ДВИЖЕНИЕТО
– ЧЕРЕП – предпазва мозъка.
– ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ – служи за опора на черепа и на други кости и органи.
– ГРЪДЕН КОШ – предпазва сърцето, дробовете и другите вътрешни органи.
– КОСТИ НА РЪКАТА – служат за опора и движение.
– КОСТИ НА КРАКАТА – служат за опора и движение.
СКЕЛЕТЪТ СЛУЖИ ЗА ОПОРА И ДВИЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО – СЪСТАВЕН Е ОТ 206 КОСТИ.
МУСКУЛИТЕ СА ЗАКРЕПЕНИ КЪМ КОСТИТЕ И ДВИЖАТ ТЯЛОТО – ИМА НАД 600 МУСКУЛА.
ЗЪБИТЕ : РЕЗЦИ, КУЧЕШКИ, КЪТНИЦИ – ЧОВЕК ИМА 32 ЗЪБА, ПОКРИТИ С ЕМАЙЛ.
ОРГАНИ НА ХРАНЕНЕТО
– УСТНА КУХИНА – чрез зъбите, езика и слюнката храната се преработва първично.
– ХРАНОПРОВОД – превежда храната до стомаха.
– СТОМАХ – събира храната и започва да я смила.
– ЧЕРВА – хранителните вещества се разтварят и чрез кръвта се разнасят из цялото тяло.
ОРГАНИ НА ДИШАНЕТО
– НОС – вдишване – затопля въздуха, овлажнява го и го пречиства.
– ТРАХЕЯ – превежда въздуха до белия дроб.
– БЯЛ ДРОБ – намира се в гръдния кош, вкарва въздух в тялото.
СЪРЦЕ И КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ
– СЪРЦЕ – осигурява движението на кръвта в тялото; кръвообращение – движението на кръвта в тялото ; пулс – ударите на сърцето за една минута.
– ЧЕРЕН ДРОБ – пречиства кръвта.
– КРЪВОНОСНИ СЪДОВЕ – артерии – пренасят чистата кръв; вени – пренасят мръсната кръв.
МОЗЪК И НЕРВИ
– ГЛАВЕН МОЗЪК – управлява всички органи и цялото тяло – съзнателно.
– ГРЪБНАЧЕН МОЗЪК – ръководи несъзнателната дейност на човека.

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+