СОП-казус

соп4444Уважаеми приятели и колеги    /с клик върху снимката-увеличавате изгледа/
Практиката за децата с доказан и недоказан СОП-по новите правила -е сравнително непозната.Трябва да мине време, за да се проявят в конкретни случаи недостатъците на правилата, да стане ясно какво те не са регламентирали правилно.И за да не се получават груби грешки, които да създават проблеми на родители, педагози, директори и ученици -хубаво би било ние-масовите учители и най-слабо подготвените за този нов процес и практика в училище да споделяме това, което не разбираме или не знаем как се прави.Още повече, че случаите са много и много различни.Рядко има подобни ситуации.И още повече, че  много трудно едно семейство приема своя проблем, в  който на  всичко отгоре се намесват чужди хора, повечето от които си нямат реална представа какво значи СОП.Педагози, за които се отнася приказката-,,зная го, ама не го усещам”, защото ние хората сме устроени  да чувстваме правилно само онова, което лично сме преживяли.
Имам конкретен казус  и много въпроси:
1.В началото на учебната година дете постъпва в ново училище в трети клас.
2.В характеристиката от предишното училище не са отбелязани някакви  по-специални особености в развитието и обучението на детето.
В новия клас то е прието добре от ученици и учител.
3.Правят Входни Нива по основните учебни предмети.
Ученикът показва слаби резултати-не се знае смятане до 100 , както и таблица за умножение.Детето чете трудно, а когато пише, в думите няма нито една гласна буква.
4.Резултатите принуждават учителя да разговаря със семейството, за  да обясни, че липсата на необходимия минимум от знания са или пропуск в обучението на детето през 1 и 2 клас или има някакъв друг- проблем, известен на семейството..Педагогът прави това, защото тези обучителни недостатъци са сериозни , а и той вече има практика с деца- СОП
5.Семейството знае за проблема и заедно с учителя решават да предприемат мерки, за да се подобри учебната подготовка на детето.Макар, че има подход и единодействие в работата-резултати почти няма.
6.След нов разговор, класният и родителите решават, че трябва да се премине към нещо друго-детето да бъде подпомагано от ресурсен учител.
7.Учителят подава молба към училищния психолог, в която описва проблема, своите предложения и прилага копия от работите на ученика.
8.Психологът провежда лични контакти с детето/с разрешение на родител/.Прави своите заключения.Споделя ги с родителите и ги насочва към следващата стъпка.
9.Родителите получават необходимите документи .
10.Оформена е преписка за следващ етап-препоръка от училището и насочване към ресурсно подпомагане.
11.Училищният психолог назначава ,,екипна среща”-с-родител, директор, класен ръководител и преподаващи в паралелката учители.
12.В ДЕНЯ ПРЕДИ СРЕЩАТА-РОДИТЕЛЯТ СПОДЕЛЯ С КЛАСНИЯ РЪКОВОДИТЕЛ, ЧЕ СЕ ОТКАЗВА ОТ ПО-НАТАТЪШНИ ПОСТЪПКИ И ТОВА Е ОКОНЧАТЕЛНО РЕШЕНИЕ НА СЕМЕЙСТВОТО, като признават, че има проблем , но не желаят намесата на каквито и да било външни институции и хора.

Казус:
1.Това ли е пътят за подготовка и включване на детето в ресурсно подпомагане?
2.Има ли право класният ръководител да знае каква е крайната , специализирана диагноза на ученика?
3.КАК СЕ ПОСТЪПВА ПРИ ОТКАЗ НА СЕМЕЙСТВОТО ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ?
4.КАК СЕ ДОКУМЕНТИРА ТОВА?
5.КОЙ ГО ДОКУМЕНТИРА?
6.ПРИЛАГАТ ЛИ СЕ НЯКАКВИ ДОКУМЕНТИ?
7.КОЙ И КЪДЕ ТРЯБВА ДА ПОЛОЖИ ПОДПИС ЗА ИЗЯВЛЕНИЕТО НА РОДИТЕЛИТЕ?
8.НЕОБХОДИМО ЛИ Е В КРАЯ НА УЧЕБНАТА ГОДИНА,КОГАТО УЧЕНИКЪТ ПОКАЖЕ СЛАБИ РЕЗУЛТАТИ СЕМЕЙСТВОТО ДА БЪДЕ ПОКАНЕНО ЗА НОВА ПОСТЪПКА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ И КОЙ трябва да направи това и изобщо -с подпис на родител за отказ , направен вече веднъж -СЛОЖЕН ЛИ Е ОКОНЧАТЕЛЕН КРАЙ НА ПОСТЪПКИТЕ ЗА СОП-ресурсно подпомагане?

ЩЕ СЕ РАДВАМ, АКО НЯКОЙ МОЖЕ ДА ВДИГНЕ ЗАВЕСАТА НАД МОИТЕ ПИТАНИЯ?
АКО НЯКОЙ МИ ДАДЕ УКАЗАНИЕ КЪДЕ ДА ЧЕТА , ЗА ДА СЕ ОГРАМОТЯ.
ЗНАЯ, ЧЕ В ПЕДАГОГИЧЕСКОТО БЪЛГАРСКО ИНТЕРНЕТ ПРОСТРАНСТВО ИМА МНОГО КОМПЕТЕНТНИ И ПРАКТИКУВАЛИ ПЕДАГОЗИ-СПЕЦИАЛИСТИ.
ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРЯ!!!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+