Моята библиотека -3,,а”

Всички знаем, че голяма част от българските деца не желаят да четат книги.Или ако в началното училище са проявявали интерес към художесphoto(8)твената литература, то с възрастта-желанието да четат намалява или дори изчезва.
Не съм съгласна с това.
Извън чисто учителските си задължения обичам да комуникирам с децата във всяка удобна минута.Често тези разговори са ме поставяли във времето, което живеят моите ученици-а то е различно от моето време.Така аз съм в крак с интересите на моите ученици и с това, което не им харесва.Така е и с книгите, които те обичат да четат.От моите малки ученици в разговорите си за книги научавам интересни заглавия и се запознавам с неизвестни за мен, но вече много популярни автори.Забелязвам как ученици, които не са любители на литературата -се заслушват в коментарите и започват да питат за книги.Има деца, които нямат възможност да си купуват нови книги или пък не могат да ги открият в библиотеката.Това ми даде идеята да предложа на децата да си направим ,,Библиотека- 3,,а”.
Всеки, който има възможност и желание да донесе книга-за предпочитане-енциклопедия. И тези книги моя милост-библиотекарката – предава срещу записване на този, който си взема книга от нашата библиотека.Така всеки ще може винаги да чете нещо от нашата колекция-у дома или в междучасието.Щом споменах -всички деца приеха.На другия ден аз занесох няколко мои книги .Деца бяха донесли свои.Някои от книгите бяха луксозно издание и за тях се получи опашка-кой пръв да ги вземе за четене у дома.Така отворихме нашата библиотека…..Децата носят и вземат книги.Аз записвам кой какво е взел……..Не всички участват в тази игра……Но в класа върви духа на знанието…….Чувам как понякога си разменят информация за книгите……Надявам се така да предизвикам всички ученици в класа да проявят любопитство към четенето.Ще има и такива, които ще подминат нашата библиотека……Това е нормално…Децата са различни и техните интереси се развиват по различно време.
Важно е да има дух и емоция, които да правят различна атмосферата в клас и да създава между децата други- неучебни контакти .
Нашата класна библиотека е емоцията за 3,,а” клас до пролетната ваканция!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+