Идат празници!-да ги посрещнем

Семейните и националните празници

SONY DSCСемейни празници са рождените и имените дни, годишнините от събития , станали важни за семейството.Към тях се причисляват и много християнски празници и обичаи, съхранение в българските домове от миналото:Прошка, Петльов ден,Баба Марта, 8 ми март…
Официални са празниците, които се отбелязват от всички граждани на нашата страна и са специално определени в календара на страната.При тях също има преплитане между дати- важни за историята на нашия народ и празници , свързани с християнската религия , която изповядва по-голямата част от населението.Тук са Нова година, Националният празник – 3 март, Деня на храбростта – 6 май, Деня на българската култура и на славянската писменост, 22 .09, 1.10, Бъдни вечер, Рождество и Великден.
Така в някои месеци от годишния календар се струпват много важни дати, които трябва да бъдат отбелязани и в училище .празцццц
Ние учителите искаме да направим тържества, защото това е част от задачата пред нас.Българските деца трябва да знаят какво празнува народът, към който принадлежат и защо.Така се съхранява народната памет , предават се традициите, които дават лицето на един народ пред всички други. Празниците в училище са поле за  изява на онези личностни способности , които децата имат и са различни от това да могат да учат отлично.Искат учителите да изпълнят своята патриотична мисия , но на практика това става почти невъзможно.
1. Не всички училища имат подходящи условия за организирането и подготовката на децата , за да отбележат събитието.
2.Често липсва реквизит и помощни материали в училище-а той допринася за настроението и акцента върху отбелязваното събитие.
3.На важните дати-учениците си почиват -защото са официални празници или са някаква ваканция.
4.Учебната натовареност е сериозна и малко време има децата да направят добра подготовка за събитието.
И какво се получава.Губят се онези дати в съзнанието на децата, които те трябва да разбират и помнят.
И за мен е трудно да изпълня своята мисия като връзка между миналото и бъдещето .
Правя усилия и аз, и децата.Не се отказваме. Размислих се за това тези дни, защото аз искам моите ученици да разберат и 19 февруари, и 1 март, и 3 март, и 8 март
Какво се получи тази година:
19 февруари-за съжаление бе обявена ,,грипна ваканция”
Това , което подготвяхме с децата -направихме на 22 февруари.
1 март-в часа по ДБТ -,,наваксвахме” пропуснат материал, в часа на класа също и в час по ИИ успяхме да отбележим този обичай, като децата рисуваха Мартичка от разказа в читанката-,,Мартеници”
Добре , че в нашето училище има традиция на 1 март да се прави,,Надиграване” .Тогава всеки клас показва народен танц, има песни и стихчета за Баба Марта, разменяме си в клас мартенички и похапваме мартенска пита.
3. март-напълно пропуснат и за съжаление важен празник.
Ако на 2 март в някой час успея да покажа презентация или да разкажем нещо за робството ….На стената имам някакво информационно табло, което взех от нашата библиотека, защото с класа нямаше как да направим някакъв проект…..
8 март-избягвам да правя празник, защото в последните години все по-често има деца без родител или със сериозни семейни проблеми и това нанася травма на децата.Затова обикновено изработваме картичка или рисунка или учим стихче за мама с уговорката , че на 8 март у дома ще я целунат ,
ще кажат стихчето и ще подарят своята работа……
И през всичкото това време учениците имат самостоятелни работи.Много от тях посещават различни школи и клубове и почти не им остава време за друго.
За следващата учебна година , колкото и да не ми се иска-ще отбележа само 3 важни събития, които моите ученици да прославят:
Коледа,Будителите, Васил Левски
На Баба Марта отново ще игрем хорца, празцца за 24 май-….ще манифестираме-със значки-,,художник”, ,,спортист”, ,,певец” , ,, танцор” , ,,естет” , ,, писател” , ,,математик”-нещо такова.Тази идея имам от Възраждането-разказваха ми в музея, как по това време всеки ученик е имал табела в клас, която е показвала неговото поведение и възможност.Табелата-,,непослушен”-ученикът е носел по улицата до дома си, за да видят всички неговото поведение.Е, не съм привърженик точно на това!Времената са други , а науката е разкрила вече защо в училище децата имат различни възможности.Не могат всички да бъдат отличници!
Време е за празници!Нека ги отбележим , колкото и както можем!
Те обединяват хората, те са време за среща с приятели и роднини!Те са време да си починем и да забравим борбата , която всички водим с изненадите на нашите дни.
Весели празници-ученици, родители и колеги!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+