Български език-3 клас

Глаголите в нашия език са нещо много сложно.
Вие разбрахте ли как определяме тяхното лице?
Проверете!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+