Човекът и обществото- 3 клас

Нашата страна съществува повече от 1300 години.През това време тя преживява две дълги робства.
Какво разбрахте за времето от създаването на България до нейното първо робство-византийското?
За времето от Аспарух до Самуил

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+