Английски език

Вижте моя ден и посочете верния отговор на поставения въпрос!
Моят и Вашият ден приличат ли си?

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+