Човекът и природата- 3 клас

Разбрахте ли как са се приспособили да живеят живите организми в различните условията на мястото, което обитават?Проверете с игра!

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+