Храктеристика за дете СОП

СОПЗдравейте!
Вече знаете какво е СОП и какви различни възможности има за децата с установен СОП за обучение в масовото училище.
Едва ли все още има клас в началното училище, в който да няма дете с някакъв вид доказан СОП.
Всеки класен ръководител  се води Председател на комисията , която следи обучението на такова дете, участва в екипни срещи, трябва да прави характеристики или да създава планове за обучение, в зависимост от вида СОП на конкретното дете.
Е , аз вече съм в този ,,казан”.
Имам наблюдение какво се случва на практика.
Много съм благодарна на колегите, които водят СОП , защото ми оказват сериозна помощ.
За моя радост и родителите съдействат, защото се чувстват ангажирани.
И така -ние орем -всеки в своята нива , а нашето семенце-детето със СОП -би трябвало да се развива, да се образова и да получава умения, според установената за него диагноза./която е конфиденциална тайна-учителят не знае/
И тук -пред нас-се изправя стена.
1.Учебното съдържание-то не може да бъде усвоявано от детето .
2.Методите за работа- в клас е почти невъзможно да се обръща конкретно внимание на ученика.
3.Поведението на децата в класа-децата в моя клас имат добро етично възпитание, но те са деца и  не винаги могат да съобразяват своите реакции към поведението на дете със СОП.
4.Самото дете-какъвто и вид СОП да има-идва момент, в който започва да усеща , че е по-различно от другите, че по-трудно се справя с нещата в клас.Това може да му навреди като подкопае личното му самочувствие и го демотивира да работи.
Така учителското и родителското ,,Браво!'”-не му носи радост.
Всички в този кръг около детето усещаме , че нещата нямат движение , а трябва да пишем….да констатираме….
Ясно е, че за деца със СОП -това е решението -масово училище.
Самите родители на деца със СОП споделят , че този начин е пагубен и все по-често ги чувам да казват, че те трябва да сигнализират обществото, че трябва да се направи нещо, защото броят на децата с аномалии вече е много голям, а масовото училище се оказва един временен престой за тях .
И при Вас ли се получава така-движение сред мъгливо поле с пътен знак Доклад 1, Доклад 2, Доклад 3…..

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+