Английски език

imagesDECAKOOOOOO4Хайде да пишем!
Открийте коя дума от предложените трябва да поставите в изречението.
Когато направите разказчето, ще можете да видите и как сте се справили като кликнете на ,,SUBBMIT?

imagesRRRRRRR-Копие3Да пишем

Сподели :) Share on FacebookPin on PinterestShare on Google+